Lista: Juristerna i Svenska Akademien – från Strandberg till Stridsberg

Lista: Juristerna i Svenska Akademien – från Strandberg till Stridsberg  Foto: Henrik Montgomery / TT / Foto: Henrik Montgomery / TT /

I 77 år var det tradition att en hög jurist satt på stol nummer 1 i Svenska Akademien. Och även i dag är kåren representerad bland ”de aderton” – något som snart kan ändras.

Historiskt har juridiken haft en självklar plats i Svenska Akademien. Under 77 år, mellan 1931 och 2008 var det tradition att en jurist innehade stol nummer 1.
Men juridiken och Svenska Akademien har varit tätt sammanlänkade ända sedan 1860-talet. Då tog den förste juristen, Gustaf Strandberg, plats bland de aderton.
I stadgarna, Akademiens fundament, anges inga preferenser om ledamöternas sysselsättning. Men i det tal som grundaren Gustaf III höll i samband med instiftandet ges en mer detaljerad kravspecifikation.
– Han nämner olika kategorier som han tyckte skulle kunna mötas i Akademien, bland annat vad han på sin 1700-talssvenska kallade ”herrar av börd och samhällsställning”. Uttalandet har ganska tydlig tidsprägel, men inte desto mindre så har många ledamöter varit höga ämbetsmän. Och under 1900-talet har flera av dem varit jurister, sa Svenska Akademiens dåvarande kanslisamordnare Odd Zschiedrich i en intervju med Legally yours 2009.
När Sten Rudholm, tidigare bland annat justitiekansler och president i Svea hovrätt, gick bort 2008 så upphörde traditionen. I stället valdes poeten Lotta Lotass in. Sedan drygt två år tillbaka deltar hon inte i Svenska Akademiens arbete.
”Många hade velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1 och många tyckte att jag inte förtjänade en stol i akademien”, har hon i efterhand sagt i en intervju med Borås tidning.

”Många hade velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1”

I tysthet återupptogs emellertid traditionen med en jurist i akademien i december 2016. Författaren Sara Stridsberg, som då tog plats i gruppen, har en jur kand, men har aldrig arbetat som jurist med undantag av att hon i slutet av 1990-talet – tillsammans med genusforskaren Jenny Westerstrand – på uppdrag av jämställdhetskommittén på Uppsala universitet författade en skrift med titeln ”Juristutbildningen ur ett genusperspektiv”.
Just nu är det dock oklart hur länge Stridsberg väljer att behålla sin stol. Nyligen har hon meddelat att den senaste tidens turbulens inom gruppen har ”grusat hennes förhoppningar om transparens och förnyelse”. Hon ska nu ”ta sig tid att fatta ett beslut” huruvida hon ska stanna kvar som ledamot.

”Nyligen har hon meddelat att den senaste tidens turbulens inom gruppen har ”grusat hennes förhoppningar om transparens och förnyelse””
Hjalmar Hammarskjöld, bland annat president i Göta hovrätt och Sveriges statsminister, satt på stol 17
Hjalmar Hammarskjöld, bland annat president i Göta hovrätt och Sveriges statsminister, satt på stol 17
Birger Ekeberg, bland annat president i Svea hovrätt och justitieminister,  satt på stol 1.
Birger Ekeberg, bland annat president i Svea hovrätt och justitieminister, satt på stol 1.
Sten Rudholm, bland annat JK och president i Svea hovrätt, satt på stol 1.
Sten Rudholm, bland annat JK och president i Svea hovrätt, satt på stol 1.
Sara Stridsberg intar stol 17, december 2016.
Sara Stridsberg intar stol 17, december 2016.

Juristerna i Svenska Akademien:

Gustaf Strandberg
Stol nummer 12
Levde 1825 – 1874
Invald 1869
Karriär Justitieråd och sekreterare i riksdagens lagutskott. Ägnade sig även åt ”vittert författarskap”. Var under två år Akademiens tillförordnade ständige sekreterare.

Ivar Afzelius
Stol nummer 4
Levde 1848 – 1921
Invald 1907
Karriär Justitieråd, president i Svea hovrätt och ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag.

Hjalmar Hammarskjöld
Stol nummer 17
Levde 1862 – 1953
Invald 1918
Karriär President i Göta hovrätt, landshövding i Uppsala. Flera ministerposter, bland annat statsminister 1914-17. Efterträddes i Akademien av sonen Dag Hammarskjöld.

Birger Wedberg
Stol nummer 1
Levde 1870 – 1945
Invald 1931
Karriär Hovrättsråd och justitieråd, ledamot av Lagberedningen. Författare till flera juridiska och kulturhistoriska skrifter.

Birger Ekeberg
Stol nummer 1
Levde 1880 – 1968
Invald 1945
Karriär Professor i speciell privaträtt, justitieråd, justitieminister, president i Svea hovrätt, riksmarskalk.

Sture Petrén
Stol nummer 1
Levde 1908-1976
Invald 1969
Karriär President i Svea hovrätt, ledamot av Internationella domstolen i Haag och FN:s administrativa domstol.

Sten Rudholm
Stol nummer 1
Levde 1918 – 2008
Invald 1977
Karriär Lagbyråchef i justitiedepartementet, justitiekansler, president i Svea hovrätt, riksmarskalk.

Sara Stridsberg
Stol nummer 13
Född 1972
Invald 2016
Karriär: Skrivit flera hyllade romaner. ”Drömfakulteten” har i två stora omröstningar utsetts till ”00-talets bästa roman”.

Källor: Boken ”De aderton” av Bo Svensén, Svenska Akademiens hemsida.

Relaterade Artiklar