Lista: De har ansökt om att bli chef för Svea hovrätt, HD och HfD

Lista: De har ansökt om att bli chef för Svea hovrätt, HD och HfD RIksåklagare Anders Perklev. Arkivbild. Foto: Erik Mårtensson/ Scanpix RIksåklagare Anders Perklev. Arkivbild. Foto: Erik Mårtensson/ Scanpix

Den 24 september gick ansökningstiden ut för de tre uppdragen. Det är första gången som de tre tjänsterna har utlysts vid samma tillfälle. I fallet med hovrättspresident för Svea hovrätt -som ibland beskrivs som juristsveriges finaste uppdrag – så har tjänsten inte varit vakant sedan systemet med ett öppet antagningsförfarande infördes.
Domarnämndens kanslichef Helene Lövung har tidigare beskrivit intresset för att söka tjänsterna som ”avvaktande”. Den observationen visar sig vara korrekt även efter att ansökningstiden löpt ut. Totalt har sex jurister sökt jobben, två personer för vart och ett av uppdragen.

” Totalt har sex jurister sökt jobben, två personer för vart och ett av uppdragen.”

De sökande till tjänsten som Justitieråd och ordförande för Högsta domstolen:

* Gudmund Toijer, justitieråd och ordförande på avdelning, Högsta domstolen
Ledamot av Högsta domstolen sedan 2007. Ordförande på avdelning sedan 2016. Tidigare bland annat rättschef i Utbildningsdepartementet och hovrättslagman i Svea hovrätt.

* Anders Eka, justitieråd på Högsta domstolen
Ledamot av Högsta domstolen sedan 2013. Tidigare bland annat huvudsekreterare i Grundlagsutredningen, hovrättslagman i Svea hovrätt och lagman i Stockholms tingsrätt.

De sökande till tjänsten som justitieråd och ordförande, Högsta förvaltningsdomstolen:

*Henrik Jermsten, justitieråd och ordförande på avdelning, Högsta förvaltningsdomstolen
Har varit ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen – tidigare Regeringsrätten – sedan 2006. Ordförande på avdelning sedan 2012. Tidigare bland annat departementsråd och chef för Justitiedepartementets grundlagsenhet.

* Helena Jäderblom, domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Utnämndes 2010 till justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Sedan 2012 är hon Sveriges domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

De sökande till tjänsten som Hovrättspresident för Svea hovrätt:

*Petra Lundh, lagman, Södertörns tingsrätt
Har haft flera tunga utredningsuppdrag, bland annat efter Göteborgskravallerna. Tidigare chefsrådman vid Stockholms tingsrätt och hovrättsråd vid Svea hovrätt.

* Anders Perklev, Riksåklagare
Bakgrund på bland annat Justitie- och Jordbruksdepartementen. Riksåklagare sedan 2008. Då efterträdde han Fredrik Wersäll, som nu är president för Svea hovrätt.

Relaterade Artiklar