Lindskog om resningsmyndighet: ”Ute på farliga stigar”

Lindskog om resningsmyndighet: ”Ute på farliga stigar” Foto: Jonte Wentzel Foto: Jonte Wentzel

Ordföranden Stefan Lindskog vill att resningsärendena flyttas från Högsta domstolen – men han är skeptisk till förslaget om ett särskilt resningsinstitut.

Under senare år har det allt oftare höjts röster för att ett särskilt resningsinstitut bör inrättas. Till exempel debatterar advokaten Thomas Magnusson och hans tidigare klient Kaj Linna för en sådan lösning.
Högsta domstolens avgående ordförande Stefan Lindskog är tveksam – även om han gärna ser att frågan flyttas från HD.
– Jag anser att framför allt de så kallade utredningsresningarna inte är lämpliga att hanteras av Högsta domstolen, säger han.

” Det måste vara en domstol som hanterar frågan. Hur den sedan är organiserad är en annan sak.”

– På domstolen har vi två överordnade funktioner; rättsbildningen av prejudikat samt att vara en del av maktfördelningsordningen. Egentligen borde vi bara ha den första uppgiften, den andra är mer teoretisk- Det är sällan vi utövar någon maktfördelningskontroll.
– Däremot skulle det kännas fel med en särskild resningsmyndighet. Det skulle innebära att en myndighet som inte är en domstol ska kunna röja en domstolsdom. Då är man ute på farliga stigar principiellt. Det måste vara en domstol som hanterar frågan. Hur den sedan är organiserad är en annan sak.
– Man skulle kunna inrätta en särskild resningsdomstol på till exempel en avdelning på Svea hovrätt

Relaterade Artiklar