”Låt Fredrik Wersäll bli ledamot i Svenska Akademien”

”Låt Fredrik Wersäll bli ledamot i Svenska Akademien” Fredrik Wersäll.Foto:TT Fredrik Wersäll.Foto:TT

”Det finns behov av en hög jurist i Svenska Akademien – då hade man kunnat undvika en del av de här problemen”, säger Advokatsamfundets förre ordförande Bengt Ivarsson.

Krisen inom Svenska Akademien visar på behovet av att ta in jurister som ledamöter. Det anser Advokatsamfundets förre ordförande Bengt Ivarsson. Orsaken är uppgifterna om att Akademiens ledamöter inte uppfattade det som en jävssituation när de beslutade att tilldela pengar till en kulturverksamhet som drevs genom ett handelsbolag som en av de egna ledamöterna var delägare i.
– Det är inte förbehållet författare att vara akademiledamöter, säger Bengt Ivarsson.
– Historiskt har det funnits en tradition med en jurist på stol 1. Jag tror att man hade kunnat undvika en del av de här problemen om man haft en jurist på någon av stolarna i akademien.

”Som jurist vet man i varje fall att ett handelsbolag består av två bolagsmän där båda är lika delaktiga i verksamheten”

– Som jurist vet man i varje fall att ett handelsbolag består av två bolagsmän där båda är lika delaktiga i verksamheten. Man kan inte både vara akademiledamot och fatta beslut om transaktioner till det här bolaget och sedan sitta som bolagsman. Det är en uppenbar jävssituation.

Mårten Schultz, professor i civilrätt knuten till Svenska Dagbladet, instämmer i resonemanget. I SvD skriver han:
”Det framstår tydligt som att det vid sidan om poeterna och språkforskarna även finns behov av en jurist (…) med kompetens inom yttrandefrihets- och rättighetsfrågor, men också straffrätt och vad jurister kallar för “compliance”, ett engelskt låneord som väl sällan använts i samma sammanhang som Svenska Akademien”, skriver han.

”Det namn som hamnar på läppen så här direkt är ju Fredrik Wersäll”
Bengt Ivarsson.

Bengt Ivarsson.

Sedan december 2016 har Svenska Akademien en juristutbildad ledamot. Författaren Sara Stridsberg blev jur kand 1998 men har däremot aldrig arbetat som jurist.
– Jag menar att en ledamot ska kunna ska väljas in på grund av att den är en aktad jurist och ämbetsman, och inte på grund av sitt författarskap, säger Bengt Ivarsson.

Vem skulle vara en lämplig kandidat?
– Det namn som hamnar på läppen så här direkt är ju Fredrik Wersäll, avgående president för Svea hovrätt och tillträdande riksmarskalk. Det skulle vara en utmärkt person att träda in i akademien. En oerhört kunnig och kompetent jurist med mycket god integritet, säger Bengt Ivarsson.

Relaterade Artiklar