Delägare lämnar Hannes Snellman: ”Vill skapa jämställd byrå”

Delägare lämnar Hannes Snellman: ”Vill skapa jämställd byrå” Foto: Wallin & Partners Foto: Wallin & Partners

Delägaren Martin Wallin lämnar Hannes Snellman och startar en egen processbyrå.

Martin Wallin, som varit chef för Hannes Snellmans avdelning för tvistelösning, var en av de sex svenska advokater som hösten 2008 grundade finska byråns kontor i Stockholm. Knappt ett decennium senare går han nu vidare.
– Jag fick möjligheten att starta en ny byrå tillsammans med sju vänner och kollegor som jag trivs väldigt bra tillsammans med och som är mycket skickliga processadvokater.
– Det var dock inget lätt beslut att lämna Hannes Snellman. Det har varit en väldigt rolig och mycket utvecklande tid, men den här möjligheten vill jag inte missa.
Av de sex delägare som startade det svenska kontoret finns i dag två kvar på byrån, Richard Åkerman och Sören Lindström. Två av de övriga – Jan Jensen och Sara Mindus – slutade under 2017. Det gjorde även delägaren Björn Kristiansson.

”Att jag har valt att lämna har ingenting att göra med att andra har slutat.”

Vad beror det här på?
– Att jag har valt att lämna har ingenting att göra med att andra har slutat. Jag har uppfattat att det har handlat om enskilda skäl. Sedan är det olyckligt att det har sammanfallit i tiden, det skapar en form av rykten som inte har något fog för sig, säger Martin Wallin.
Hans nya byrå Wallin & Partners startade i mitten av januari. Bland delägarna har flera en bakgrund på Hannes Snellman; Emma Munde, Sanna Engelholm, Anna Sundquist, Julia Tavaststjerna och Magnus Pärssinen.
– Vi har valt att enbart fokusera på kommersiell tvistelösning och relaterade frågor. Vi har genom åren sett att skiljeförfaranden och domstolsprocesser fordrar erfarna och specialiserade ombud som dessutom är tillgängliga under hela processen. Vi bygger vår verksamhet på ett starkt team av seniora advokater med erfarenhet av alla typer och storlekar av processer. Istället för den klassiska pyramidorganisationen som dominerar på de större advokatbyråerna vill vi ha en platt organisation där alla som jobbar i ett ärende har en nära kontakt med klienten.
– Vi tror att kraven från klienter är att deras tvister handläggs av erfarna specialister som finns tillgängliga under hela processen. Vår ambition är att svara upp till de kraven och dessutom undvika de konfliktproblem som storbyråerna inte sällan är föremål för. Ingen tvist är för stor eller för liten.

” Att skapa en jämställd byrå på alla nivåer och behålla det så över tiden har varit en avgörande och mycket viktig fråga för oss”

På hemsidan skriver ni att ni är en jämställd och icke-hierarkisk byrå. Hur resonerade ni när ni valde att lyfta fram det.
– Vi är ca 50-50 kvinnliga och manliga delägare och vi vill fortsätta så. Att skapa en jämställd byrå på alla nivåer och behålla det så över tiden har varit en avgörande och mycket viktig fråga för oss.
– En jämställd byrå skapar ett bättre arbetsklimat och är enligt vår uppfattning också en viktig faktor för att vara framgångsrik långsiktigt. Vi vill attrahera och behålla de bästa processadvokaterna och en jämställd byrå är en avgörande faktor för att lyckas med det.
– Det icke-hierarkiska kommer dels från att vi är en liten byrå där alla är nära till – och har inflytande över – de beslut som fattas. Vi vill att alla som jobbar hos oss ska vara delaktiga i beslutsfattandet, verksamhetsutvecklingen och det dagliga arbetet oavsett om man är delägare, biträdande jurist eller support. I dagens verksamhet är alla viktiga för att nå en trivsam arbetsplats och en framgångsrik verksamhet. Alla är också relativt seniora och kommer att ha stort inflytande över sin arbetssituation och ärendearbetet vilket är annorlunda jämfört med större byråer med många juniora som jobbar i pyramidliknande strukturer, med hög personalomsättning och långt från beslutsfattandet.

”När man väljer ett personnamn finns det alltid en sammanblandningsrisk”

Vad är viktigast för att lyckas som ny byrå i Stockholm idag?
– Att klienterna känner att de har ett engagerat och erfaret ombud som förstår deras verksamhet och vad klienterna vill uppnå i den specifika tvisten. Det gäller att både förstå och behärska de relevanta sakomständigheterna i ett mål och den rättsliga argumentering som är aktuell eller kan bli aktuell i en tvist. Avgörande för om man ska få klienternas förtroende är också att man kan leverera resultat och att man kan göra det på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Det finns en annan advokatbyrå med samma namn som ni verksamma på spanska solkusten. Kan det finnas risk för varumärkesförvirring?
– Nej, det tycker jag inte eftersom de inte är verksamma i Sverige. Men när man väljer ett personnamn finns det alltid en sammanblandningsrisk.

Var ser du Wallin & Partners om ett år?
– Det är inte ett självändamål för oss att expandera, men vi tror att vi kommer att ha behov att rekrytera någon eller några jurister under året.

Relaterade Artiklar