Lagrådet säger nej till ny sexköpslag

Lagrådet säger nej till ny sexköpslag . Foto Jessica Gow / TT . Foto Jessica Gow / TT

Lagrådet avstyrker regeringens omdiskuterade förslag att göra sexköp utomlands straffbart.

SR Ekot rapporterar om Lagrådets yttrande. Rådet lyfter fram att non-interventionsprincipen bygger på ”respekt och lojalitet mellan länder”:
”För varje steg som Sverige tar i riktning mot en uppluckring av den internationellt accepterade grundprincipen om krav på dubbel straffbarhet påverkas Sveriges möjligheter att värna rätten att bestämma över vilket handlande på svensk mark som ska kunna bestraffas”-

” På liknande sätt skulle en stat där homosexuella relationer är kriminaliserade kunna döma över homosexuella handlingar i Sverige”

Lagrådet exemplifierar med att en stat ”där abort är kriminaliserat skulle – om landet stoppade kravet på dubbel straffbarhet – kunna åtala personer som genomfört abort på svenskt sjukhus. På liknande sätt skulle en stat där homosexuella relationer är kriminaliserade kunna döma över homosexuella handlingar i Sverige”.
Flera remissinstanser har tidigare motsatt sig en lagändring och regeringens egen utredning har avrått.
– Att få stopp på den här människohandeln, vi talar ju om en sexuell slavhandel faktiskt, det har varit en av våra allra viktigaste prioriteringar, harr justitieminister Morgan Johansson (S) tidigare motiverat beslutet för Ekot.

Relaterade Artiklar