Lagrådet avstyrker förslaget om samtyckeslag – kritiserar regeringen

Lagrådet avstyrker förslaget om samtyckeslag – kritiserar regeringen Foto: Stina Stjernkvist / TT Foto: Stina Stjernkvist / TT

Lagrådet sågar regeringens förslag om en så kallad samtyckeslag i sexualbrottslagstiftningen, rapporterar SR Ekot.

Vid ett sammanträde den 23 januari har Lagrådet tagit ställning till regeringens uppmärksammade förslag att införa en så kallad samtyckeslag.
Lagrådet menar att förslaget inte uppfyller kravet på förutsebarhet. Dessutom kommenterar Lagrådet att den enskilde domarens betydelse om lagen införs:
”Bedömningen kommer att vara avhängig ett ställningstagande från den enskilde domaren av
normativt slag, nämligen avseende vilket deltagande till vilka sexuella handlingar som i det aktuella fallet inte bör godkännas som fritt. Frågan huruvida det föreligger ett enligt lagstiftningen ”fritt”
deltagande kan inte med tillräcklig säkerhet besvaras förrän i efterhand, när omständigheterna är utredda och bedömda”, skriver Lagrådet i protokollet.

”Dessutom kritiseras regeringen för att mycket av det som föreslås redan täcks av dagens lagstiftning”

Vidare konstateras att lagen riskerar att komma i konflikt med den straffrättsliga legalitetsprincipen.
Dessutom kritiseras regeringen för att mycket av det som föreslås redan täcks av dagens lagstiftning:
”Såväl passivitetsfall som överrumplingsfall kan omfattas av den nuvarande utformningen av våldtäktsbrottet. Detsamma gäller för mer kvalificerade fall av vilseledande.”

Läs Lagrådets yttrande här

Relaterade Artiklar