Lagarna som gäller från 1 januari 2019

Lagarna som gäller från 1 januari 2019 Illustrationsbild. Foto: AP Illustrationsbild. Foto: AP

Här är en sammanställning av de viktigaste lagar och förordningar som träder i kraft i anslutning till årsskiftet:

• TV-licensen ersätts av en individuell public service-avgift.
• Stärkt skydd för valhemligheten
• Nya karensregler som innebär att en karensdag ersätts med ett avdrag på 20 procent av genomsnittlig veckoersättning.
• Kostnadsfri tandvård fram till 23 års ålder

”Varumärkeslagen och varumärkesförordningen anpassas till nya EU-regler.”

• Nya regler för assisterad befruktning.
• En ny spellag som bland annat innebär att alla bolag måste betala 18 procent i skatt på spelöverskott.
• Förbud mot att visa elefanter och sjölejon på cirkus.
• Könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i brottet hets mot folkgrupp.
• Skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.
• Varumärkeslagen och varumärkesförordningen anpassas till nya EU-regler.
• Ny lag om företagsnamn

Fullständig information om lagändringar vid årsskiftet finns här.

Relaterade Artiklar