SD-förslag: “Förstatliga Advokatsamfundet”

SD-förslag: “Förstatliga Advokatsamfundet” Millard. Arkivbild. Foto: Icon Photography / TT / Millard. Arkivbild. Foto: Icon Photography / TT /

Riksdagsledamoten Jonas Millard (bilden) och en rad andra SD-politiker vill att Advokatsamfundet förstatligas: ”Rimligt att samfundet omfattas av offentlighets- och sekretesslagstiftningen”.

I en motion skriver fem riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna att en inventering av Sveriges myndigheter bör genomföras. Politikerna anser att ” politisk klåfingrighet och ren regleringslusta” resulterat i myndigheter vars existens kan ifrågasättas. Samtidigt kan en inventering resultera i att ” områden som idag inte är föremål för allmänhetens insyn kan komma att underställas det”, enligt riksdagsledamöterna, som exemplifierar med Advokatsamfundet:

”Det framstår därför som rimligt att samfundet, dock med undantag för klientsekretess och liknande, omfattas av offentlighets- och sekretesslagstiftningen”

”Samfundet är idag en mäktig lobby- och remissorganisation, som dessutom huvudsakligen finansierats med allmänna medel då medlemsavgiften betalas av yrkesutövare, som har monopol på statliga tjänster. Det framstår därför som rimligt att samfundet, dock med undantag för klientsekretess och liknande, omfattas av offentlighets- och sekretesslagstiftningen”, skriver de och avslutar resonemanget så här:
”Då det inte är rimligt att en yrkeskår, som utför verksamhet som ligger mycket nära förvaltningsrättslig verksamhet, dessutom fungerar som politisk megafon bör det på sikt övervägas om samfundet, med norsk förebild, bör förstatligas. Regeringen bör därför utreda om och i vad mån ett förstatligande av samfundet kan ske”.
En av motionens undertecknare är Jonas Millard, ledamot i Konstitutionsutskottet. Den senaste veckan har det visat sig att ett konto han registrerat på Flashback genom åren har publicerat grovt kvinnoförnedrande inlägg. Uppgifterna, som avslöjades av Dagens Nyheter, har ött hård kritik från bland annat ledande politiker.
Millard, som säger att flera personer haft tillgång till kontot, nekar till att han själv skulle ha publicerat dessa inlägg.
Övriga undertecknare till motionen är SD-politikerna Matheus Enholm, Fredrik Lindahl, Mikael Strandman och Lars Andersson.

Relaterade Artiklar