”Kritisera mig gärna – men ifrågasätt inte min rätt att ge uttryck för åsikter”

”Kritisera mig gärna – men ifrågasätt inte min rätt att ge uttryck för åsikter” Foto: Bezav Mahmod / SvD / TT / Foto: Bezav Mahmod / SvD / TT /

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg kommenterar debatten om hennes twittrande.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har under de senaste månaderna skapat debatt genom sin opinionsbildning i sociala medier.
När Ramberg i våras kommenterade partiledarnas inställning i migrationsfrågan konstaterade Civilutskottets ordförande Caroline Szyber (KD) att hon bekymrades över ”ett advokatsamfund som blir mer och mer politiskt”.
– I de inlägg Anne Ramberg gör både på sin Twitter och sin blogg så för hon väldigt ofta fram egna åsikter. Jämför man med andra som har samma roller i andra föreningar, organisationer och myndigheter så tycker jag att hon är mer politisk, sa Szyber till Legally yours.

”Fler borde stå upp för det de tror på”

Under sommaren skapade Anne Ramberg debatt när hon lyfte fram aktivisten Elin Erssons agerande på ett flygplan, där syftet var att förhindra en utvisning. I ett inlägg på Twitter konstaterade Ramberg också att ”fler borde stå upp för det de tror på”.
Advokatsamfundet reagerade på inlägget. I ett uttalande som undertecknades av ordföranden Christer Danielsson konstaterades att uttalandet inte ska ”förstås som ett ställningstagande från Advokatsamfundets sida till det lagliga eller lämpliga i agerandet.”

”Jag vidhåller givetvis alla de ståndpunkter jag givit uttryck för”

I ett inlägg på sin blogg utvecklar nu Anne Ramberg hur hon ser på delar av sin opinionsbildning.
”Jag vidhåller givetvis alla de ståndpunkter jag givit uttryck för” skriver Ramberg som konstaterar att det skulle vara skadligt om hon inte vågade uttrycka åsikter i frågor inom samfundets intressesfär på grund av att enskilda ledamöter eventuellt skulle kunna tycka annorlunda. Detta ”skulle innebära en död hand” över Advokatsamfundets roll, menar hon.
Anne Ramberg skriver också att vissa av hennes kritiker ifrågasätter hennes ”behörighet” att debattera vissa frågor. Ett anmärkningsvärt argument, menar hon:
”Kritisera gärna sakinnehållet. Men låt bli att ifrågasätta min rätt att ge uttryck för åsikter”, skriver hon.

Relaterade Artiklar