Kritiken: Polisens utredningar allt sämre

Kritiken: Polisens utredningar allt sämre Foto: Daniella Backlund / SvD / TT / Foto: Daniella Backlund / SvD / TT /

Polismyndigheten behöver bli bättre på att styra och planera. Mer resurser räcker inte”

Efter Polisens omorganisation 2015 har varken verksamhetsresultaten eller kvaliteten på arbetet höjts. Det konstaterar Statskontoret i en utvärdering av omorganisationen.
En förklaring är enligt Statskontoret att styrningen av organisationen inte är tillräckligt bra. Detta får, enligt rapporten, till följd att beslut som rör hela myndigheten inte alltid får genomslag.
Polisens förmåga att ingripa mot brott är oförändrad och utredningsverksamhetens resultat har fortsatt att försämras. Polisens tillgänglighet och kontakterna med medborgarna har heller inte förbättrats på något entydigt sätt, enligt Statskontorets utvärdering.

”Polisen behöver se till att de kvalitetshöjande åtgärderna får genomslag”

Samtidigt har omorganisationen inneburit att förutsättningarna för att bedriva effektiv verksamhet har förbättrats. De hinder som fanns för samverkan och flexibel resursanvändning i stor utsträckning är borta, något som bland annat innebär att det blivit lättare att kraftsamla vid allvarliga och omfattande händelser.
– Polismyndigheten behöver bli bättre på att styra och planera. Mer resurser räcker inte, utan Polisen behöver också se till att de kvalitetshöjande åtgärderna får genomslag, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren i ett pressmeddelande.

Relaterade Artiklar