“För lite fokus på oss kunder och våra behov”

“För lite fokus på oss kunder och våra behov” .Illustrationsbild
Foto: Anders Wiklund / SCANPIX / .Illustrationsbild Foto: Anders Wiklund / SCANPIX /

Varannan inköpare av juridiska tjänster anser att advokatbyråerna kan bli mer transparenta kring sin prissättning – och bättre på att använda digitala verktyg.

I Legally yours undersökning Transaktionsbarometern 2018 har 250 inköpare av juridiska tjänster svarat på frågan om de anser att advokatbyråerna är tillräckligt transparenta i sin prissättning. 47 procent svarar nej, 53 procent svarar ja.
– Praktiskt taget hälften av de svarande tycker inte att den juridiska rådgivaren är transparent, konstaterar Marcus Bouvin, vd för BG Publishing.
– Hälften är alltså inte nöjda med hur det ser ut. Och om man på bolagen inte kan motivera priset eftersom rådgivaren inte är tillräckligt transparent, då får man som konsult snart ett problem.
– Det öppnar för nya aktörer att ta sig in på marknaden.

”Vissa av våra konsulter ligger långt fram, andra verkar inte vara intresserade av utveckling över huvud taget”

Samtidigt anser lika stor andel, 47 procent, att deras juridiska rådgivare inte använder sig av digitala verktyg i tillräckligt hög utsträckning

– Vissa av våra konsulter ligger långt fram, medan andra inte verkar vara intresserade av utveckling över huvud taget. Det kan röra sig om allt från att inte vara öppen för digitala signaturer till att inte ha någon som helst koll på digitalisering i stort, säger en av de svarande.

– Advokatbyråer ligger i efterkant när det gäller all typ av digitala hjälpmedel, säger en annan.

– Jag ser inte att det har hänt nästan någonting inom varken prissättning eller digitala tjänster. Det är fortfarande väldigt mycket ”old school”. Definitivt för lite fokus på oss kunder och våra behov, menar ytterligare en av de svarande.

”Spelar ingen roll för oss bara jobbet blir bra gjort.”

En av de svarande som är tillfreds med den aktuella nivån på rådgivarnas digitala serviceutbud utvecklar ståndpunkten så här:
– De tjänster som erbjuds är tillräckliga. Vi har ännu inte känt att advokatbyråns tjänster skulle vinna på ytterligare digitalisering, möjligen en större öppenhet kring molntjänster inom ramen för projekt.
– Spelar ingen roll för oss bara jobbet blir bra gjort. Vad de har för hjälpmedel spelar ingen roll, konstaterar en annan.

Vill du ha fördjupad information om resultatet? Mejla till marcus.bouvin@blendow.se

Relaterade Artiklar