Kritik mot övningar på juristutbildningen: ”Speglar inte mångfald”

Kritik mot övningar på juristutbildningen: ”Speglar inte mångfald” Illustrationsbild
Foto Bertil Ericson / SCANPIX / Illustrationsbild Foto Bertil Ericson / SCANPIX /

Granskning av Juridiska institutionen i Göteborg: ”Flera samhällsgrupper är mer eller mindre osynliggjorda”.

Juridiska institutionen i Göteborg har genomfört en normkritisk granskning av juristutbildningen.
Bland annat har de övningsexempel som används på juristutbildningen i Göteborg granskats. Uppgifterna speglar inte samhällets mångfald, konstaterar institutionen.

Män förekommer i högre utsträckning än kvinnor i exemplen. Även andelen personer med nordiskt ursprung, vuxna och ”personer i mellan och högre klass” är överrepresenterade i förhållande till hur det svenska samhället ser ut. Det skriver institutionen i ett pressmeddelande.
− Den normkritiska granskningen är en viktig del i vårt kontinuerliga arbete med att kvalitetssäkra juristutbildningen i Göteborg. Vi är glada att rapporten nu är färdigställd. Slutsatserna i rapporten blir ett värdefullt bidrag till diskussionerna kring vår planerade reform av grundutbildningen, säger Joachim Åhman, universitetslektor och tillträdande prefekt vid Juridiska institutionen.

”Andra samhällsgrupper är mer eller mindre osynliggjorda”

Granskningen initierades sedan organisationen Feministiska Juriststudenter i Göteborg genomfört en egen granskning av övningsexemplen för två kurser. Ett resultat blev att institutionen valde att granska hela grundutbildningens övningsexempel och hur dessa förhåller sig till kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning, ålder samt klass/socioekonomisk tillhörighet.
− Andra samhällsgrupper är mer eller mindre osynliggjorda. Det gäller transpersoner, religiösa personer, personer med funktionsnedsättning samt personer från länder utanför västvärlden, personer som är utsatta för rasism och personer som tillhör nationella minoriteter, säger forskaren Erik Mägi som varit projektledare för utredningen, i pressmeddelandet.
Utredningen visar också att män framställs som mer aktiva och självständiga samt mer i offentlig sfär jämfört med kvinnor.

Relaterade Artiklar