Konkurrensen om de bästa växer – därför krävs strukturerad rekrytering

Konkurrensen om de bästa växer – därför krävs strukturerad rekrytering Foto: Legal Career Foto: Legal Career

“Företagen har på riktigt börjat inse att personalen är den största tillgången. Det är inte längre bara tomma ord”, säger experten Henning Nordenquist.

Henning Nordenquist är senior rekryteringskonsult på Legal Career, som är en karriärplattform inom Blendow Group. Under många år har han upplevt dramatiska förändringar kring hur företagen rekryterar sina nyckelpersoner.
– I dag måste företagen jobba mer förebyggande och proaktivt med att bygga starka varumärke. Man kan inte längre göra brandkårsutryckningar utan ha en strukturerad process och kompetens. Trenden går mot att man anlitar flera rekryteringsföretag som har sina egna specialistområden, att man väljer rekryteringskonsulter inom det område man söker kandidater inom.

Hur skiljer det sig från för tio år sedan?
– Det är mycket större konkurrens om kandidater idag vilket gör att det är mycket viktigare att jobba med sitt varumärke. Employer branding har ökat kraftigt i betydelse. Många företag har byggt upp egna rekryteringsenheter och rekrytering sker mer professionellt från företagen, med värdegrunder och välutvecklade rekryteringsprocesser.

”Det är mycket större konkurrens om kandidater idag”

– Tidigare låg i princip hela rekryteringsansvaret på rekryterande chef men idag styrs mer av rekryteringen utifrån kunniga personer som dagligen jobbar med rekrytering. Rekryterande chef får mer stöd och hjälp med att jobba med rekrytering. När man tidigare tog hjälp av externa leverantörer som rekryteringsföretag var de mer generella.
– Idag är allt fler specialiserade, som Legal Career inom juristbranschen. Tar vi exempelvis IT-branschen räcker det inte ens längre att vara specialiserad inom IT utan det ska vara inom ett visst område. Det finns företag som bara rekryterar specialister inom SAP eller Microsoft-kunskap.
– Antalet aktörer som jobbar med rekrytering har ökat kraftigt, både när det gäller interna resurser och externa bolag. Dessutom är fler led mer automatiserade idag.

”Företagen har på riktigt börjat inse att personalen är den största tillgången ”

Vad beror det här på?
– Bristen på kompetens, företagen har högre krav på specifika kompetenser. Företagen har på riktigt börjat inse att personalen är den största tillgången och det är inte längre bara tomma ord. Tillgängligheten att hitta information och kandidater genom exempelvis Linkedin har möjliggjort att vem som helst kan jobba med rekrytering, tidigare satt rekryteringsbolagen på kontakter och databaser. Digitaliseringen och teknikutvecklingen har förändrat förutsättningarna att jobba med rekrytering.

Relaterade Artiklar