Planerar för fortsatt expansion

Planerar för fortsatt expansion Foto: Peter Johansson Foto: Peter Johansson

Efter nio år på Delphi valde delägaren Paula Hogéus 2015 att lämna advokatbranschen. Tillsammans med byråkollegan Marcus Nivinger värvades hon till EY med uppdrag att bygga upp och utveckla EY Law.
– Det verkade spännande att vara med och starta upp en verksamhet i en något annorlunda miljö än jag var van vid. Det är inget självändamål att byta arbetsplats, men jag lockades av utmaningen, säger hon.
Sverige blev det sextionde land där EY Law etablerades och det sista i Norden. Först ut var Finland, vid millennieskiftet. Ungefär samtidigt förvärvade EY även den svenska advokatbyrån Tisells, en satsning som lades ned inom ett par år.
– Jag konstaterar att EY:s verksamhet idag är väldigt annorlunda jämfört med hur den såg ut för 20 år sedan, säger Paula Hogéus.
– Konsultverksamheten har utvecklats enormt under de senaste åren, till exempel inom transaktioner och rådgivning.
– Det finns en internationell utveckling där revisionsbyråerna växer och nätverken ser möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar. Där blir den juridiska rådgivningen ett naturligt element, något man som revisionsbyrå ser behov av. Globalt ser vi det här hos samtliga Big 4-firmor.

Vad ligger bakom den trenden?
– Globalisering och komplexa affärer. Ger man till exempel konsultrådgivning inom den finansiella sektorn så är den bakomliggande juridiken ett nödvändigt element. För att kunna tillämpa regelverket så måste man ha biträde av skolade jurister. Det är den komplexiteten som driver den här utvecklingen, som gör att man utvecklar sina egna juristfunktioner inom nätverken.

Vad har du fått för reaktioner från advokatbranschen?
– Jag fick grattisönskningar när jag bytte roll, mina advokatvänner och kontakter är positiva till det jag gör. Marknaden är föränderlig med många avhopp och nya byråer som bildas.

”Det finns en internationell utveckling där revisionsbyråerna växer och nätverken ser möjligheter att ta ytterligare marknadsandelar.”

Kort tid efter starten anmäldes EY:s nya satsning till Revisorsnämnden. Anmälaren ville få klarhet i om juridiska konsulttjänster var förenliga med regelverken. Ärendet lades ned i april 2016, säkerligen till lättnad för EY.
– För oss är det viktigt att ha en god diskussion med Revisorsnämnden, vilket vi också hade under hela det här ärendets gång. Vi kommer att vara lyhörda även fortsättningsvis.
Under de två år som gått sedan EY Law lanserades har Marcus Nivinger återvänt till advokatbranschen. Samtidigt har tunga namn som M&A-specialisten Tuula Tallavaara och fastighetsspecialisten Christian Johard anslutit.
– Eftersom EY gör en stor satsning på den finansiella sektorn har vi också kompletterat med jurister som ska kunna svara upp mot det behovet. Dessutom har vi ökat vår närvaro i landet, med medarbetare som är stationerade i Malmö och Göteborg, säger Paula Hogéus.

I dag är hon ansvarig för EY Law i hela Norden.
– Jag besöker ofta våra kolleger i Helsingfors, Oslo och Köpenhamn. Vi jobbar regelbundet tillsammans i projekt. För de flesta affärsjurister är det naturligt att arbeta internationellt, men på EY blir det så påtagligt eftersom vi jobbar i varandras ärenden och gör det helt oberoende av landsgränser.

Det senaste året har verksamheten breddats från det ursprungliga fokuserat på företagsöverlåtelser och arbetsrätt.

– Sedan starten har vi breddat vårt utbud med exempelvis fastighetsrätt och regulatorisk expertis inom finansiell sektor samt adderat ett Private Equity-fokus. Det finns även ett stort behov av rådgivning kring den nya dataskyddsförordningen i samband med att den blir svensk lag i maj 2018. Därför har vi rekryterat en IT-rätt-specialist som är kunnig på det området. Annars breddar vi inte organisationen för närvarande, utan bygger vidare på den befintliga verksamheten.
Paula Hogéus säger att organisationen kommer att växa kraftigt under det närmaste året.
– Vid årsskiftet var vi 20 totalt. När våren är över kommer vi att vara 25. Dessutom har vi planer på att ta in fler, mer seniora, kolleger. Jag räknar med att vi inom ett år är 30 jurister.

Relaterade Artiklar