Klienternas förstaval: Känslan är att AI är på riktigt

Klienternas förstaval: Känslan är att AI är på riktigt Foto: Ingvar Karmhed / SvD / SCANPIX / Foto: Ingvar Karmhed / SvD / SCANPIX /

Mannheimer Swartling är den byrå som de klienter som deltagit i undersökningen helst vill anlita i samband med en transaktion.
– Vi är naturligtvis väldigt smickrade över att få det här erkännandet, inte minst när det finns så manga utmärkta konkurrenter där ute, säger Adam Green, ordförande för Mannheimer Swartlings arbetsgrupp för företagsöverlåtelser.

Vad tror du att det beror på?
– Det är aldrig möjligt att till fullo begripa vad klienterna responderar på, men alla hoppas vi nog att det har något att göra med kärnverksamheten: kvalitet och leverans, kanske kombinerat med en gnutta visdom och erfarenhet.

Klienternas förstaval: Känslan är att AI är på riktigt
”Vi hoppas att Sverige fortsatt kommer ha en vital M&A-marknad”

Vilka aktörer ser ni som era huvudkonkurrenter på transaktionsmarknaden?
– Den svenska marknaden är lite ovanlig eftersom det bara finns två stora byråer samt ett högt antal mellanbyråer av mycket hög kvalitet. Samtliga är starka konkurrenter, men på olika sätt. Vissa erbjuder stor spännvidd, andra har specifika specialområden. Alla bidrar vi till en ytterst konkurrenskraftig marknad.

Vilka branscher/regioner kommer att vara intressantast det närmaste året i M&A-sammanhang?
– Vi hoppas att Sverige fortsatt kommer ha en vital M&A-marknad, så som varit fallet i många år nu. Det är svårare att förutse branscher, men den vibrerande tech-scenen fortsätter att skilja ut sig. Bolag som Spotify, Klarna och Mojang drar till sig stor internationell uppmärksamhet och lockar hit talanger. Ekosystemet runt dem – och andra – bolag känns lika starkt som tidigare. Dessutom tyder allting på att private equity-sektorn kommer att vara fortsatt aktiv under de närmaste åren.

Hur ser du på konjunkturutvecklingen under perioden?
– Vad gäller M&A-volymer är det svårt att titta i kristallkulan. Historiskt vet vi att transaktionerna följer den makroekonomiska cykeln. När ekonomin växer ser vi fler affärer, när den krymper blir de färre. Jag är försiktigt optimistisk om den nuvarande konjunkturen, men betoning ligger lika mycket på ”försiktigt” som på optimistisk”.

”Vår känsla är ändå att AI är på riktigt och att det kommer att implementeras på allvar under de kommande åren.”

Vilka är de viktigaste förändringarna i hur transaktionsarbetet bedrivs om vi ser några år bakåt?
– Utöver M&A-försäkringar så har vi inte sett någon större ”teknisk” utveckling på det här området sedan finanskrisen. Artificiell intelligens kan komma snabbare än vi tror, men det är fortfarande i en utvecklingsfas.
– Det är tydligt hur svenska byråer i högre grad använder sig av internationell praxis vid till exempel juridisk dokumentation. Det här kan dels betraktas som en fördel, eftersom det betyder att lokala byråer är väl utrustade att konkurrera med utländska konkurrenter om internationella uppdrag. Men man kan också se det som en tråkig utveckling efter svensk praxis historiskt har kännetecknats av en pragmatisk och strömlinjeformad stil som många klienter uppskattat. Förhoppningsvis kommer marknaden framöver kunna erbjuda båda möjligheterna.

Vilka förändringar kan vi vänta oss framöver?
– Vår känsla är ändå att AI är på riktigt och att det kommer att implementeras på allvar under de kommande åren. Men kärnan komme vara densamma som tidigare: kvalitet och leverans, kanske kombinerat med en gnutta visdom och erfarenhet.

Relaterade Artiklar