Klienterna: Så här kan byråerna bli bättre

Klienterna: Så här kan byråerna bli bättre Foto:  SVD / TT Foto: SVD / TT

Legally yours lät inköpare av juridiska tjänster svara på frågan: ”På vilket sätt kan er relation till er juridiska leverantör förbättras?”
• 47 procent av deltagarna svarade att de efterlyser ”mer information om vad som händer rent juridiskt inom mitt område”.
• 22 procent vill se ”mer kontinuerlig korrespondens”.
• 12 procent vill ha ”mer juridiska nyheter från min kontaktperson”.
Från övriga svarande förekommer en rad olika förslag på hur de juridiska konsulterna skulle kunna förbättra sina klientrelationer.

Undersökningar

”Ge kortare och mer koncisa svar”

Bland svaren från undersökningen:
Dra ner på arvodet
Fokus på relevans och leverans
Högre kostnadseffektivitet
Kortare och mer koncisa svar
Förståelse för verksamheten och sammanhanget
Mer fokus på value-add och vad som fungerar i praktiken för klienten, mer fokus på smarta lösningar och effektiva arbetssätt för att få ned kostnader utan att tappa kvalitet samt få en rimlig arbetsbelastning för de anställda juristerna.
Mer innovativ syn på relationen
Möjlighet att låna lokaler med faciliteter för internkonferenser och liknande

Relaterade Artiklar