Undersökning: Arbetsrättsliga lagarna som är svårast att tillämpa

Undersökning: Arbetsrättsliga lagarna som är svårast att tillämpa Illustrationsbild
Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT / Illustrationsbild Foto: Staffan Löwstedt / SvD / TT /

Deltagarna i Arbetsrättsbarometern fick ange vilka delar av arbetsrätten där de är i störst behov av hjälp.

Vilka arbetsrättsliga lagstiftningar är svårast att tillämpa i verksamheten?
I samband med Legally yours undersökning Arbetsrättsbarometern, som besvarats av 195 inköpare av juridiska tjänster, fick deltagarna svara på vilken del av arbetsrätten som de anser är svårast att tillämpa. Flera alternativ fick anges.
Störst utmaningar finns i samband med omplaceringar, enligt de svarande. 38 procent anger detta alternativ. Därefter följer Rehab, 24 procent, och Diskriminering, 23 procent.

Omplacering 38 procent
Rehab 24 procent
Diskriminering 23 procent
Arbetsmiljö 19 procent

”Arbetsgivaren och den anställde vill sällan samma sak

Tillfrågade om vilka som är de största utmaningarna med omplaceringar så svarade några av deltagarna så här:

Lagstiftningens begränsningar. Vi är i en specialistbransch och då finns det få möjligheter att omplacera medarbetare

Hitta lämplig tjänst att omplacera till

Arbetsgivaren och den anställde vill sällan samma sak

Att vi är en stor arbetsgivare. Bristfällig kontroll på rekryteringsbehov och svårigheter att bedöma kvalifikationer

Strategisk planering där både regelverk och verksamhetens behov och situation vägs samman på ett bra sätt

”Att få till planer tillsammans med läkare och försäkringskassan är kravet, men ingen av dessa parter har tid att träffas”

Tillfrågade om vilka som är de största utmaningarna i samband med rehab blev svaren:

Långtgående krav på arbetsgivaren, Företagshälsovården är ofta för mycket på arbetstagarens sida.

Svårt att få ett bra fungerande samarbete mellan chef och den som skall rehabiliteras

Att veta när man som arbetsgivare kan anses ha gjort vad som är rimligt för att hitta lösningar för att sedan kunna gå till ett avslut av anställning

Omfattande ansvar och frågan om när rehabiliteringsansvaret är fullgjort

Svårt i praktiken. Att få till planer tillsammans med läkare och försäkringskassan är kravet, men ingen av dessa parter har tid att träffas

LAS, samt avslut av medarbetare som inte kan komma tillbaka till arbetet

Arbetsgivarens ansvar kontra arbetstagarens privata situation

Få medarbetarna att förstå att de inte kan fortsätta inom branschen

Relaterade Artiklar