Klienterna är lojala mot rådgivaren – inte mot byrån

Klienterna är lojala mot rådgivaren – inte mot byrån Foto: Anders Wiklund / TT / Foto: Anders Wiklund / TT /

Legally yours undersökning visar var klienternas lojalitet ligger. Endast var femte anser sig i första hand ha en relation med en byrå, inte med den enskilde rådgivaren.

I samband med undersökningen Fastighetsbarometern fick de svarande bolagsjuristerna ange om de i första hand ser sig som klient till den enskilde rådgivaren eller till byrån.
37 procent anger att de sätter relationen med rådgivaren främst – och att de skulle följa med om rådgivaren byter byrå.
20 procent svarar att de sätter byrån i första hand och har ” förtroende för att de alltid har kompetent personal”.
43 procent anger att de inte har någon uppfattning.

”37 procent anger att de sätter relationen med rådgivaren främst - och att de skulle följa med om rådgivaren byter byrå”

Ser du dig som klient till i första hand den enskilde rådgivaren eller till byrån?

Enskilda rådgivaren – följer med om rådgivaren byter byrå 37%
Byrån – har förtroende för att de alltid har kompetent personal 20%
Ingen åsikt 43%

Undersökningar

Relaterade Artiklar