Klart med nya justitieråd i HD

Klart med nya justitieråd i HD  
Foto Leif R Jansson / SCANPIX / Foto Leif R Jansson / SCANPIX /

Regeringen gick på Domarnämndens linje.

Cecilia Renfors och Stefan Reimer utsågs torsdagen 20 december till justitieråd i Högsta domstolen.
Domarnämnden har tidigare föreslagit båda till de två HD -tjänster som ska tillsättas.
Cecilia Renfors arbetar sedan 2013 som justitieombudsman hos Riksdagens ombudsmän (JO).

Arkivbild på Cecilia Renfors Foto: Scanpix

Arkivbild på Cecilia Renfors Foto: Scanpix

Dessförinnan arbetade hon i sex år som hovrättslagman i Svea hovrätt. Hon har även erfarenhet av arbete som direktör och myndighets­chef vid Granskningsnämnden för radio och tv och som departementsråd och biträdande enhetschef i Justitiedepartementet. Cecilia Renfors efterträder Lars Edlund och tillträder som justitieråd den 2 september 2019.

Arkivbild på Stefan Reimer <br />
Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX

Arkivbild på Stefan Reimer
Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX

Stefan Reimer arbetar sedan 2008 som chefsrådman i Helsingborgs tingsrätt. Dessförinnan arbetade han som rådman i samma domstol i sex år. Han har även erfarenhet av arbete som utredare och expert i flera statliga utredningar, främst inom det straffrättsliga och straffprocessuella området. Stefan Reimer efterträder Mari Heidenborg och tillträder som justitieråd den 25 mars 2019.

Relaterade Artiklar