Justitieråd in i Svenska Akademien: “Varit vår högsta önskan”

Justitieråd in i Svenska Akademien: “Varit vår högsta önskan” Anders Olsson och Eric M Runesson
Foto: Janerik Henriksson / TT Anders Olsson och Eric M Runesson Foto: Janerik Henriksson / TT

Justitierådet Eric M Runesson har valts in i Svenska Akademien. ”Det har länge varit vår högsta önskan”.

I förra veckan meddelade Svenska Akademien att justitierådet Eric M Runesson har valt in som ny ledamot på stol nummer 1. Även poeten Jila Mossaed blev invald. De båda väntas ta plats i Akademien i december.
I nära 80 år – mellan 1931 och 2008 – var det just en jurist som innehade stol nummer 1. Men vid Sten Rudholms död valde Svenska Akademien istället in poeten Lotta Lotass på hans plats.
Den tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson konstaterar i en intervju med SR Kulturnytt att det vid det tillfället inte kändes nödvändigt att prioritera juridiska kunskaper.
– Under många år, när allt var harmoniskt och löpte vidare i gamla hjulspår, så kändes det inte nödvändigt.

”Under många år, när allt var harmoniskt och löpte vidare i gamla hjulspår, så kändes det inte nödvändigt”
Justitieråd in i Svenska Akademien: “Varit vår högsta önskan”

I ljuset av institutionens pågående kris – där bland annat jävsfrågor aktualiserats – så har bilden ändrats menar Anders Olsson.
– Vi har länge haft som högsta önskan att få in en jurist.
Eric M Runesson tillträdde som justitieråd i augusti efter en lång karriär som advokat. Under de senaste månaderna har han också haft uppdrag som medlare i konflikten inom Akademien och mellan Akademien och Nobelstiftelsen.

”Det tredje är min erfarenhet kring hur organisationer fungerar och inte fungerar.”

Till SR Kulturnytt ger Runesson tre möjliga förklaringar att hantillfrågades. Dels hans kunskaper kring konflikthantering och förhandling, delas hans kännedom om den ”juridiska miljön” runt Akademien.
–Det tredje är min erfarenhet kring hur organisationer fungerar och inte fungerar. Jag kan kanske bidra med några insikter där.

Relaterade Artiklar