Justitieråd och Vinge-delägare bland de sökande till EU-domstolen

Justitieråd och Vinge-delägare bland de sökande till EU-domstolen Illustrationsbild
Foto: Wiktor Nummelin / TT / Illustrationsbild Foto: Wiktor Nummelin / TT /

Åtta vill bli Sveriges nya domare vid EU-domstolen. Justitieråd, Vinge-delägare och generaladvokat bland de sökande.

Sveriges nuvarande domare vid Europeiska unionens domstol i Luxemburg slutar. Till hösten 2019 ska hans efterträdare vara på plats. Åtta personer har anmält intresse för att nomineras till tjänsten.

”Åtta personer har anmält intresse”
Jonas Ebbesson Foto: Stockholms universitet
Jonas Ebbesson Foto: Stockholms universitet
Martin Johansson  Foto: Vinge
Martin Johansson Foto: Vinge

De sökande:

Mona Aldestam, domare vid kammarrätten i Stockholm och Migrationsöverdomstolen
Jonas Ebbesson, professor i miljörätt och tidigare dekan vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.
Martin Johansson, advokat och delägare vid Vinges kontor i Bryssel
Hans G Nilsson, avdelningschef vid EU:s ministerråd
Magnus Smauch, rådgivare på Finansinspektionen
Kristina Ståhl, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen, professor i finansrätt
Nils Wahl, generaladvokat vid Europeiska unionens domstol
Karin Wistrand, hovrättsråd, Svea hovrätt
Ulf Öberg, domare vid EU:s tribunal i Luxemburg

Relaterade Artiklar