Juriststudenter: ”Digitaliseringen är bra för branschen”

Juriststudenter: ”Digitaliseringen är bra för branschen” Foto: Nora Lorek / TT / Foto: Nora Lorek / TT /

Juriststudenterna är inte oroliga för att deras arbete kommer att effektiviseras bort på grund av en ökad digitalisering. Det framgår av en ny undersökning.
25 procent av de 625 studenter på juristprogrammet som har deltagit i undersökningen tror att digitaliseringen endast kommer vara till fördel för yngre jurister. Motiveringen är att effektivare digitala verktyg innebär att juristerna får göra mer kvalificerat arbete. Det framgår av undersökningen som behandlar juriststudenternas digitala vanor och som genomförts av Wolters Kluwer och Universum.

”Föreläsningar, tentor och böcker - allt borde vara digitalt!”

I rapporten framgår också att allt fler juriststudenter använder surfplatta. Mer än hälften – 59 procent – bär alltid med sig en dator till universitetet istället för böcker, en ökning med 15 procent. Samtidigt har andelen som tar med sig fysiskt material i form av kurslitteratur minskat med 11 procent sedan förra året.
En annan tendens är att studenter vill se fler digitala inslag i utbildningen:
”Föreläsningar, tentor och böcker – allt borde vara digitalt!” skriver en av studenterna i ett fritextsvar.

Relaterade Artiklar