Juristerna som ångrar sig: Det är för fyrkantigt i branschen

Juristerna som ångrar sig: Det är för fyrkantigt i branschen iLLUSTRATIONSBILD
Foto: Marcus Lindblad / SVD / TT / iLLUSTRATIONSBILD Foto: Marcus Lindblad / SVD / TT /

Så många skulle ha valt bort juristlinjen i dag: ” Utbildningen är alldeles för lång och är inte lämpad för en dynamisk omvärld”.

I samband med Legally yours undersökning Juristbarometern 2019, som besvarats av 2 100 jurister, fick deltagarna svara på om de åter skulle välja juristlinjen om de kunde göra om sitt ursprungliga studieval. 67 procent svarar ja. Var tionde svarar nej och 22 procent är tveksamma. De som ångrar sitt studieval lyfter bland annat fram ”tråkiga arbetsuppgifter” och hög arbetsbelastning.
”Juristyrken tenderar att vara antingen väldigt krävande eller väldigt tråkiga. Det är svårt att hitta en balans”, konstaterar en av dem.

Om du skulle välja utbildning igen, skulle du då välja juristlinjen?
Ja 67.3%
Nej 10.3%
Vet ej 22.4%

”Juristyrket är för krävande; stress, hög arbetsbelastning, långa arbetsvecko”

Därför skulle de välja annan utbildning

Svårt att få kvalificerade jobb utanför Stockholm (bortsett byråjobb).

Skulle ha valt ekonomprogrammet pga. intresse.

Skulle välja bredare utbildning, t.ex. ekonom eller civilingenjör

För mycket ensamarbete.

Utbildningen, som den såg ut när jag gick, var inte anpassad för ett yrkesliv som myndighetsjurist. Dessutom saknade jag möjligheter till specialisering utöver den sista terminen och uppsatsterminen. Idag skulle jag ha valt psykologutbildning.

Juristyrket är för krävande; stress, hög arbetsbelastning, långa arbetsveckor m.m.

Skulle valt en teknik inriktad utbildning

Yrket är slitsamt (sett till vad man får för förmåner och bemötande) och föråldrat.

Juridik är lite torrt

”Tråkigt jobb- bara kontakter med folk som har problem

Tråkigt jobb- bara kontakter med folk som har problem

Utbildningen är alldeles för lång och är inte lämpad för en dynamisk och föränderlig omvärld.

Tror att annat yrke skulle ha gjort livet lite lättare.

Finns roligare saker att göra.

Jag känner att den karriärväg som jag hamnat på inte är rätt och upplever det som svårt att ändra inriktning. Det finns andra utbildningar som skulle kunna ge mig mer valmöjligheter.

Skulle ha valt ekonomlinjen, är en bredare utbildning som skulle passa bättre.

Begränsade karriärmöjligheter. Skulle valt ekonomiska studier.

Mindre möjligheter till internationell karriär varför jag istället hade valt civilekonomutbildningen.

Bra utbildning men önskar arbeta med annat.

Har flera ingenjörer i min umgängeskrets och det känns som att de har ett givande yrke med goda arbetsvillkor. De säger å andra sidan att de skulle ha blivit jurister 🙂

Juristyrken tenderar att vara antingen väldigt krävande eller väldigt tråkiga. Det är svårt att hitta en balans.

Skulle nog välja något mindre arbetsintensivt, såsom psykolog.

Idag arbetar jag huvudsakligen som medlare och för det behöver man inte vara jurist. Jag skulle istället ha valt medlarbanan redan som ung.

För konservativ bransch där utveckling tar lång tid. Man är mer en stödfunktion än en egen affärsverksamhet. Saknar det kreativa.

Skulle vilja jobba med något mer kreativt.

Det är för fyrkantigt i branschen och arbetet är inte lika kreativt och givande som jag hade förväntat mig. Dessutom är det inte så lätt att byta jobb hur som helst.

Formalistiskt och i vissa avseenden tråkigt.

Jobbet är alldeles för stillasittande

Det är inte kul att arbeta med juridik.

Juristen/advokaten är inte populär i näringslivet. Upplevs som jobbig/dyr och felaktigt att den inte genererar några pengar i företagen. Klimatet mellan jurister/advokater är inte heller trevligt under karriären.

Man trodde att ångesten skulle avta efter studierna. Istället blev ångesten en vardag.

Därför att jurister ofta är konservativa och supertraditionella människor. Med en annan utbildning och ett annat jobb hade jag fått träffa mindre konservativa och mindre traditionella människor.

Misstron mot jurister är kompakt, “skall vi ha en jurist som vd???” medan teknologer och ekonomer, som attraherar minst lika fyrkantiga personligheter, inte får detta emot sig. Jag skulle ha gått Handels.

Jag hade valt något helt annat. Under många år har juristyrke varit mansdominerat och inte enkelt att arbeta i som kvinna.

För mycket magont.

Yrkesrollen är väldigt ofri, balansen mellan arbete och privatliv är svår att upprätthålla, skrået är konservativt, det är svårt att byta bana.

Relaterade Artiklar