Juristbarometern: Det här är de största förändringar som branschen står inför

Juristbarometern: Det här är de största förändringar som branschen står inför Illustrationsbild
Foto: Leif R Jansson/ Illustrationsbild Foto: Leif R Jansson/

Digitalisering eller jämställdhet – vad innebär störst utmaning för branschen? Så svarade deltagarna i Juristbarometern 2018.

Under de senaste åren har juristbranschen genomgått omfattande förändringar. Utvecklingen med nya digitala verktyg och utmanare antas bara ha börjat – samtidigt som #MeToo-upprop och krav från yngre generationer har satt fokus på bristande jämställdhet.
I Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 – som besvarats av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier – fick deltagarna svara på frågan ”Vilka är de största förändringar som juristbranschen står inför?”
Hela 65,3 procent anger alternativet ”digitalisering”. ”Jämställdhetsfrågan hamnar på andra plats med 13,4 procent och ”ändrade faktureringsmodeller” på tredje plats. 8,9 procent av de svarande markerade det alternativet.

”65,3 procent anger alternativet ”digitalisering””

Vilka är de största förändringar som juristbranschen står inför?”

Digitalisering 65.3%
Jämställdhetsfrågan 13.4%
Ändrade faktureringsmodeller 8.9%
Konkurrens från andra länder 2.2%

Källa: Juristbarometern
Vill du veta mer om Juristbarometern 2018? Mejla info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar