JO: Utredningen mot Lindskog läggs ned

JO: Utredningen mot Lindskog läggs ned Foto: Jonte Wentzel Foto: Jonte Wentzel

JO Lars Lindström har idag beslutat att lägga ned en förundersökning som rört Högsta domstolens ordförande.

Förundersökningen inleddes den 8 januari och baserade sig på uppgifter som kommit från Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten. Uppgifterna innebar att Lindskog uppsåtligen eller av oaktsamhet skulle ha dömt i ett mål trots att han var jävig och att han därigenom skulle ha gjort sig skyldig till tjänstefel.
Utredningen gällde ett beslut Lindskog fattade förra sommaren, om att inte bevilja prövningstillstånd i ett skadeståndsmål. En delägare i bolaget Environiq hade stämt bolagets ledning och huvudägare. Genom sitt privata bolag hade Lindskog investerat miljonbelopp i bolaget.

– Det är en mycket lägre tröskel för att inleda en förundersökning jämfört med vad som krävs för att delge någon en misstanke om brott och för att väcka åtal. Eftersom det i januari 2018 fanns anledning att anta att brott hade begåtts så inleddes en förundersökning, säger JO Lars Lindström i ett pressmeddelande.

Under förundersökningen har det hämtats in olika uppgifter och förhör har hållits med 13 personer. JO Lars Lindström har nu beslutat att lägga ned förundersökningen.

– Min bedömning av de uppgifter som nu finns i utredningen är att de inte visar att domaren vare sig uppsåtligen eller av oaktsamhet dömt i målet i strid med bestämmelserna om jäv, säger JO Lars Lindström.
Stefan Lindskog kommenterade uppgifterna i Legally yours tidigare i juni:
– Jag vet med bestämdhet att det inte förekommit något hänsynstagande som skulle vara ovidkommande. Det är ingen situation där jag kan fundera på om jag skulle ha gjort något annorlunda för det finns ingenting att fundera på.
– Ytterst är det ett påhopp på mig. Någon är förbaskad på mig och har sjösatt det här. Det är ett angrepp på mig och den domargärning jag är stolt över. Ur det perspektivet kan man bli rätt så upprörd. Men jag slår ifrån mig det.

Relaterade Artiklar