”Jag har aldrig upplevt att någon fått ett oförtjänt hårt straff i Sverige”

”Jag har aldrig upplevt att någon fått ett oförtjänt hårt straff i Sverige” Foto: Ari Luostarinen / TT Foto: Ari Luostarinen / TT

Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, ger sin bild av framtidens kriminalpolitik.

Vilken rättspolitisk reform anser du är mest nödvändig just nu?

– Straffskärpningar och större polisiära befogenheter som motverkar organiserad brottslighet och våldsamma upplopp som förekommer främst i utsatta områden.
– Det är en form av våldsamheter och kriminalitet som blir grövre och som berövar väldigt många människors känsla av trygghet, säger Adam Marttinen.

Vilka insatser är mest angelägna för att stoppa situationen med skjutningar i till exempel Malmö?

– Att skapa bättre underlag för bevis mot brott. Mer kameraövervakning,
möjliggör för anonyma vittnen och givetvis fler poliser som kan rycka ut snabbt men också fler poliser som kan arbeta mer långsiktigt i oroliga områden.

”Utdömd strafftid ska i regel avtjänas fullt ut”

Bör regelverket för villkorlig frigivning ändras?
– Ja, utdömd strafftid ska i regel avtjänas fullt ut. Det kan sedan kombineras med elektronisk fotboja efter avtjänat straff för att skapa
bra förutsättningar för ett skötsamt leverne.

Bör nämndemannasystemet ändras?
– Vi är öppna för sådana diskussioner, vi har ingen given ståndpunkt idag.

Tycker du att domstolarna i regel dömer ut för milda – eller för hårda – straff vid grova brott?

– Jag har aldrig upplevt att någon fått ett oförtjänt hårt straff i Sverige.

Advokatsamfundets förre ordförande Bengt Ivarsson anser att regeringen bör arbeta mer för att marknadsföra Sveriges ställning som centrum för skiljeförfaranden utomlands. Vad tycker du om det?

– Ingen uppfattning.

Relaterade Artiklar