”Jag hade siktet helt inställt på att fortsätta”

”Jag hade siktet helt inställt på att fortsätta” Foto: Peter Johansson Foto: Peter Johansson

Lindahls förre styrelseordförande Malcolm Wiberg om satsningen på nya byrån, branschens utmaningar och tiden innan stockholmskontoret rasade samman.

När Lindahls stockholmskontor 2009 slagits samman med Rydin Carlsten var målsättningen att ta en tydlig tredjeposition på den svenska advokatbyråmarknaden. Malcolm Wiberg var en av de delägare som kom från Rydin Carlsten. För honom var den nya strategin självklar.
– Det fanns en fin position att ta för en byrå som ville vara lite annorlunda än de befintliga, till exempel arbeta i ett mer modernt snitt och skapa en mer rörlig arbetsplats, säger Malcolm Wiberg.
I samband med att många delägare sedan lämnade Lindahl 2013, blev Malcolm Wiberg byråns managing partner.
– Det var ingenting jag hade aspirerat på, eller var förberedd på. Det var en sak att sitta i bakgrunden och tro att jag visste vart vi skulle ta vägen och en helt annan att få ansvar för hur vi skulle ta oss dit.
Det första steget var att arbeta aktivt med företagskulturen.
– Vi började med gruppsamtal på stockholmskontoret. Vi höll på ett år. Samtalet var det viktiga. Syftet var att få ihop laget, bygga en glad och dynamisk organisation utifrån det som varit. Därifrån gav vi oss in på nästa steg, att skapa en fungerande infrastruktur.
2016 antogs en ny affärsplan med fokus på hur byrån skulle positionera sig inför framtiden. Lindahls organisation, med sex självständiga kontor, försvårade. Tätare samarbete mellan kontoren var nödvändig.
– Det går inte att bygga en gemensam verksamhet med sex olika operativa enheter som har varsin resultaträkning. För att kunna göra något riktigt långsiktigt tillsammans måste man dela plånbok.

”Jag tror att vi kommer få se nya aktörer som tar en stor del av den marknad som varit vår.”

Utveckling av AI och andra digitala verktyg skapade nya förutsättningar på marknaden för juridiska tjänster.
– Advokater är dels förmedlare av förtroende, dels rådgivare. I alla tider har det krävt en särskild part för att sy ihop affärer mellan två andra parter. Nu är vi på väg att få tekniska lösningar, till exempel blockchain som skapar noder mellan två eller tre parter och på så sätt skapar transaktionssäkerhet. Vi advokater kan inte koncentrera oss på att tillhandahålla fysisk transaktionssäkerhet när det nu finns digitala alternativ som löser förtroendefrågan både bättre och mycket billigare.
– En del av advokatbyråernas traditionella verksamhet kommer därför sannolikt tas över av tekniska lösningar som blockchain.
– Rådgivning handlar om att förmedla kunskap och erfarenhet. Vi är på väg in i en värld där en stor del av kunskapsförmedlingen kommer att automatiseras. Om det tar två, fem eller tio år vet vi inte, men saker har en tendens att gå väldigt fort när de väl har satt igång.
– Jag tror att vi kommer få se nya aktörer som tar en stor del av den marknad som varit vår. Det kan vara stora revisionsbyråer eller någon som kommer helt från sidan, agerar disruptivt och tar en stor del av kakan.

När digitala tjänster väntas överta allt mer av det som traditionellt gjorts av jurister så konstaterar Malcolm Wiberg att mer kvalificerad erfarenhetsbaserad rådgivning ändå kommer att finnas kvar ”inom en överskådlig framtid”.
– Den förekommer oftast i ärenden som inte är repetitiva till sin karaktär, som tvister, konkurser och nya tjänster baserade på IP.
– Marknaden kommer i ännu högre grad än nu dras av ett antal stora byråer. För att kunna konkurrera på den finns det två alternativa vägar, som nischbyrå eller som en av marknadens största aktörer.

”Vi hade inte slagit ut någon ur sadeln, men vi hade förutsättningar att bli en av de tre största byråerna”

Rådde det enighet om den här analysen på Lindahl?
– Det var nog ingen som ifrågasatte analysen. Möjligen fanns det olika uppfattning om hur fort förändringarna går och var vi befann oss i den utvecklingen. Att förändra en organisation tar lång tid.

Under tiden som Lindahls managing partner var Malcolm Wibergs strategi att byrån skulle bli en av Sveriges tre största.
– Det kan man mäta på olika sätt. För min del mäts det i hög grad hur organisationen mår, varumärkets position och hur vår intjäning ser ut. För stockholmskontoret ökade intjäningen med nästan 80 procent under min tid. Tillsammans med de andra kontoren flyttade vi samtidigt varumärkeskännedomen från plats elva till plats fem bland svenska byråer.
– Vi hade inte slagit ut någon ur sadeln, men vi hade förutsättningar att bli en av de tre största byråerna.

I juni kom beskedet att samtliga delägare på Lindahls stockholmskontor skulle lämna byrån.
– Jag var inte med om att fatta det beslutet.
Vid tillfället hade Malcolm Wiberg just valts till byråns styrelseordförande.
– Mitt mindset var att fortsätta det arbete vi höll på med. Men som alltid fanns det olika uppfattningar och tankar. Ett antal personer valde att starta en egen byrå istället.

Om det varit upp till dig så hade ni fortsatt inom Lindahl?
– Ja, jag hade siktet helt inställt på det.

” Det tog mig en natt att skriva om affärsplanen.”

Ett tjugotal av stockholmskontorets delägare meddelade kort efter beslutet att de i januari 2019 skulle starta en egen advokatbyrå, som fick namnet Cirio.
Malcom Wiberg och åtta ytterligare delägare ingick inte i den gruppen.
– Vägen mot att bli en marknadsledare och tävla om de stora prestigeuppdragen, den försvann. Då kom vi istället fram till att bara vända på kartan och ta vägen till att bli en nischbyrå i stället. Det tog mig en natt att skriva om affärsplanen.
Vid årsskiftet startade Westerberg & Partners, som består av drygt 30 medarbetare varav nio är tidigare delägare på Lindahl. Byrån är inriktad på tvister, immaterialrätt och transaktioner med IP-koppling.
– Andra byråer som arbetar med de här frågorna har ofta många jävsfrågor att förhålla sig till. Som en nystartad mindre byrå har vi inte hamnat i den situationen.
– På Lindahl arbetade vi till 30 procent med M&A. Här kommer det nog snarare bli 15 procent. Vi kommer att vara mer selektiva när vi väljer uppdrag. Vi fokuserar på transaktioner som inte kräver så stora team, men som har ett högre värdepålägg.

Vad är målet för 2019?
– Det basala är att få ordning på alltihop. Cirio tog över den gamla byrån, vi startar från ett vitt papper. Närmast handlar det om att få ordning på ekonomi- och it-system och etablera varumärket så att klienter och andra aktörer lär känna oss och vad vi kan addera annorlunda och inte minst mejsla fram vår företagskultur.
– Ett annorlunda uppdrag mot att vara ordförande, men väldigt kul.

Relaterade Artiklar