”Inför speciella familjedomstolar”

”Inför speciella familjedomstolar” Illustrationsbild
Foto: Jessica Gow / TT / Illustrationsbild Foto: Jessica Gow / TT /

I en ny motion skriver riksdagsledamoten Björn Rubenson (KD) att särskilda familjedomstolar bör införas.

Rubenson föreslår att de mål som behandlas i föräldrabalkens sjätte kapitel ska handläggas av en särskild domstol med jurister ”som är speciellt kunniga inom området barn och föräldrar”. Han konstaterar att antalet vårdnadstvister har ökat kraftigt sedan den senaste ändringen i föräldrabalken, 2006:
”I syfte att få till stånd riktiga domar som, så långt det är möjligt, beaktar vad som är barnets bästa i en vårdnadstvist, borde ett viktigt medel vara att införa särskilda specialiserade domstolar inom aktuellt område. Familjedomstolar skulle bestå av särskilt kunniga inom området och domare med intresse för denna typ av mål samt särskild tilläggsutbildning och fortbildning. Resultatet blir då också en erfarenhetsuppbyggnad hos domstolen”, skriver Rubenson.

”Specialisering, erfarenhetsuppbyggnad och kunskapen hos domstolarna kan verka för att utredningen i målen kan ske på ett adekvat sätt”

” Fördelarna med särskilda familjedomstolar är att specialisering, erfarenhetsuppbyggnad och kunskapen hos domstolarna kan verka för att utredningen i målen kan ske på ett adekvat sätt och minska på ombudens inflytande på processmaterialet så att det material ombuden tillför tvisten ska vara relevant och adekvat”, fortsätter han.

Relaterade Artiklar