“Illvilja behöver hanteras på ett sätt – jargong på ett annat”

“Illvilja behöver hanteras på ett sätt – jargong på ett annat” Foto: Vinge Foto: Vinge

Vinges MP Maria-Pia Hope om konjunkturen, MeToo och årets största transaktion.

Hur bedömer ni att konjunkturen utvecklas under det närmaste halvåret?
– Vi ser just nu ingen avmattning av konjunkturen. Den låga räntan och billiga kronan ger en fortsatt hög aktivitet med såväl förvärv och publika budsituationer som noteringar.

Beskriv den intressantaste transaktion eller annat uppdrag som ni arbetat med under året.
– Sammangåendet mellan Tele2 och Com Hem är den största affär vi arbetat med under året. Det är den första fusionen mellan svenska noterade bolag på åtta år, och har ett flertal inbyggda komplexiteter. Att företagen agerar i näraliggande sektorer har till exempel gett spännande konkurrensrättsliga knutar att lösa.

Behöver ni förändra personalstyrkan den närmaste tiden?
– Vi har ett fortsatt stort behov av att rekrytera duktiga och drivna jurister.

”Vi behöver ta ett aktivt grepp om hela gråskalan och ha en öppen diskussion om hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen”

Vad ser du som de största utmaningarna för byrån?
– I vår bransch behöver vi alltid hålla oss relevanta för nya generationer klienter och medarbetare. Det innebär att vi kontinuerligt behöver vara lyhörda och förändringsbenägna. Den som tappar fart eller lutar sig tillbaka riskerar att snabbt bli irrelevant.

I vilken mån har kraven från klienterna förändrats?
– Vi upplever att rådgivningen blir allt mer komplex, och att klienterna i allt större grad förutsätter god branschkännedom från vår sida.

Vilka förändringar tror ni att #MeToo kommer att innebära för advokatbranschen?
– Jag tycker att vår bransch såväl som andra branscher inte ska nöja sig med att sätta upp system för att hantera direkta trakasserier och övergrepp. Vi behöver ta ett aktivt grepp om hela gråskalan och ha en öppen diskussion om hur vi bemöter varandra på arbetsplatsen. Illvilja behöver hanteras på ett sätt, tanklöshet eller föråldrad jargong på ett annat.

Relaterade Artiklar