Hovrätten upphäver skiljedom: ”Inte korrekt utförd”

Hovrätten upphäver skiljedom: ”Inte korrekt utförd” 
Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX

Svea hovrätt upphäver en ett år gammal skiljedom mellan SJ och järnvägsbolaget Arriva. Hovrätten menar att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag.
Det är ekonominyhetssajten E55 som skriver om Svea hovrätts dom.
Tvisten gäller parternas gemensamma bolag Botniatåg och garantiåtaganden för Norrtågstrafiken. I skiljenämnden segrade Arriva som då inte ansågs behöva betala SJ:s kostnader för att säkerställa ersättningstrafik.

”Skiljenämndens agerande utgör under alla förhållanden ett handläggningsfel som sannolikt inverkat på utgången i målet”

Svea hovrätt anser att skiljenämnden överskridit sitt uppdrag och prövat omständigheter som inte var stridiga.
”Skiljenämndens agerande utgör under alla förhållanden ett handläggningsfel som sannolikt inverkat på utgången i målet”, menar domstolen.
Nu kan skiljemännen tvingas betala tillbaka en del av arvodet till parterna, samt krävas på skadestånd på grund av vårdslöshet.
I skiljenämnden satt advokaterna Björn Tude och Axel Calissendorff samt professor Erik Nerep. Det är okänt hur stora belopp tvisten handlar om.

Relaterade Artiklar