Hon tar strid i HD: ”Domstolarnas krav funkar inte längre”

Hon tar strid i HD: ”Domstolarnas krav funkar inte längre” Foto: Fredrik Bexelius Foto: Fredrik Bexelius

Marie Bexelius: ”Vi har tröttnat på att systemet är så omodernt”

Marie Bexelius, bolagsjurist och ombud på företaget Airhelp har tagit strid mot pappershanteringen i Sveriges domstolar.
Företaget finns i 30 länder och har som affärsidé att hjälpa flygpassagerare med att få ersättning om deras flyg blir försenat eller inställt.
– Trots att rättigheterna kring det här regleras av en EU-förordning så kan det ändå uppstå juridiska frågor ibland, säger Marie Bexelius.
– Flygbolagen tillmötesgår de flesta krav på ett tidigt stadium men ibland når de domstol. Då är det jag som företräder kundernas intressen.
I dagsläget jobbar Airhelp med ett stort antal tvister som befinner sig i olika stadier. Detta har inneburit att Marie Bexelius fått upp ögonen för pappershanteringen i svenska domstolar.
– I Sverige kräver lagstiftningen att en stämningsansökan ska lämnas in egenhändigt undertecknad och i original. Detsamma gäller fullmakter. Det innebär en mycket omfattande pappershantering och att man fysiskt måste posta dokumenten.
– Det är som att göra halva jobbet med en dator och sedan avsluta med skrivmaskin när det kommer till domstol.

”Det är som att göra halva jobbet med en dator och sedan avsluta med skrivmaskin när det kommer till domstol”

– 2017 avgjordes cirka 90 000 civilrättsliga tvistemål i tingsrätterna. En stämningsansökan omfattar vanligtvis runt 10 – 30 sidor per person. De här fallen har alltså lett till mellan 900 000 till 2,7 miljoner utskrifter med A4-papper. Så miljöaspekten är en viktig orsak till att det här måste ändras. Att det tar längre tid är en nackdel med dagens system. Dessutom finns det en demokratiaspekt. Många, särskilt yngre upplever att den här pappersexercisen är krånglig. Jämfört med de övriga länder vi är verksamma i så är drop off-raten högre i Sverige vad gäller yngre kundgrupper.
Marie Bexelius jämför med Danmark där en domstolsportal infördes förra året. All kommunikation med domstolarna kan skötas digitalt genom portalen.
– Nu har vi tröttnat på att systemet är så omodernt.

”De här barriärerna fyllde kanske sitt syfte för 20-30 år sedan (...) men nu funkar det inte längre”

Nu försöker Marie Bexelius ändra systemet genom att utmana Högsta domstolen.
– Det började med att jag försökte lämna in en fullmakt som var elektroniskt signerad. Då fick jag snabbt avslag av tingsrätten. Då överklagade jag till hovrätten som krävde en fullmakt i original för att ens titta på ärendet. Så där blev det alltså också stopp direkt.
– Därefter överklagade vi till HD. De ställde samma krav som underrätterna men då lämnade jag in en fullmakt i original som enbart gäller frågan om fullmakten och alltså inte grundmålet. Där ligger det nu. Jag hoppas att besked om prövningstillstånd ska komma före sommaren.
– De här barriärerna fyllde kanske sitt syfte för 20-30 år sedan när samhället och rättssystemet såg annorlunda ut. Men nu funkar det inte längre. Vi borde ta efter andra länder, som Storbritannien, där inställningen är att rättssystemet ska vara lättillgängligt.

”Vi behöver se fler uppstickare som konkurrerar med de traditionella aktörerna.”

Under de 15 år Marie Bexelius arbetade på advokatbyrå upplevde hon inte domstolarnas krav som orimliga.
– När man jobbar på en traditionell advokatbyrå blir man på ett annat sätt kompenserad för den tid man lägger ner på ett mål. Det här stör inte deras affärsmodell. Det är också sällan som de intar ett konsumentperspektiv. Eftersom de här tvisterna inte rör så mycket pengar så tycker de flesta konsumenter inte att det är värt att driva frågan till domstol på det traditionella sättet.

Hur ser du på advokatbranschen i dag?
– Det behöver bli billigare med juridisk rådgivning. Vi behöver se fler uppstickare som konkurrerar med de traditionella aktörerna. Behovet är stort men de flesta konsumenter avstår från att anlita jurister. Advokater verkar inte se det dyra priset som något större problem. En affärsmodell som vår, där klienten endast betalar vid positivt resultat är viktigt för att säkra konsumentskyddet även för den som inte har råd med advokathjälp. Vi ser förhoppningsvis liknande juridiska lösningar inom andra branscher i framtiden.

Relaterade Artiklar