Högsta domstolen får avgöra fråga om giftigt vatten

Högsta domstolen får avgöra fråga om giftigt vatten Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX / Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX /

Det farliga ämnet PFAS har förorenat dricksvattnet i Kallinge i Blekinge. Orsaken är att ämnet – som numera är förbjudet – fanns i det brandskum som tidigare användes av flygflottiljen F17. 5 000 invånare drack dagligen av vattnet. Skummet användes under åren 1985 – 2003.
Försvarsmakten har tagit på sig ansvaret för föroreningen, men säger sig inte ha känt till riskerna med brandskummet.
Den lokala sammanslutningen PFAS-föreningen har – biträdda av advokatbyrån Carat – stämt det kommunala vatten- och avloppsföretaget Ronneby Miljö och Teknik. Föreningen anser att produktansvarslagen ska tillämpas i målet. Det kommunala bolaget anser att kravet om skadeståndsansvar ska prövas enligt lagen om allmänna vattentjänster.

” Om HD kommer fram till att vatten inte är en produkt är det troligt att processen läggs ner”

Båda parter vill nu att Högsta Domstolen ska avgöra om vatten är en produkt. Vid en muntlig förhandling i Blekinge tingsrätt vill de att HD avgör frågan om vilken lag som ska tillämpas, skriver TT. Om HD kommer fram till att vatten inte är en produkt är det troligt att processen läggs ner.

Relaterade Artiklar