”Högre etisk standard hos Sveriges advokater”

”Högre etisk standard hos Sveriges advokater” Foto: Bezav Mahmod / SvD / TT / Foto: Bezav Mahmod / SvD / TT /

Avgående generalsekreteraren Anne Ramberg: ”Advokatsamfundets satsningar på advokatetik har givit långsiktiga och bestående resultat”.

Under 2018 var antalet disciplinanmälningar mot advokater något större än 2017 men den långsiktiga trenden är att anmälningarna blir färre trots att antalet advokater ökar. Det skriver Advokatsamfundet i ett pressmeddelande.

Under året tog samfundet totalt 478 anmälningar mot advokater, vilket är 12 procent fler än under 2017. Under samma tid ökade antalet advokater med drygt 3 procent, konstateras i pressmeddelandet.

”En högre etisk standard hos Sveriges advokater”

Advokatsamfundets styrelse tog också upp 37 disciplinärenden på initiativ av generalsekreteraren under 2018, som ett led i Advokatsamfundets proaktiva tillsyn över hur advokaterna sköter sin verksamhet.
Totalt behandlades 613 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2018. I ett längre perspektiv minskar antalet disciplinanmälningar. Sedan 2001 har antalet minskat med 21 procent samtidigt som kåren växt med 71 procent under samma tid.
– Stabiliteten i utvecklingen av antalet disciplinärenden visar att Advokatsamfundets satsningar på advokatetik sedan millennieskiftet har givit långsiktiga och bestående resultat. Höga krav på dem som söker inträde i Advokatsamfundet tillsammans med flera åtgärder som Advokatsamfundet har vidtagit under 2000-talet, som kravet på advokatexamen med fokus på advokatetik, kravet på obligatorisk professionell vidareutbildning för alla advokater och tillhandahållande av gratiskurser i advokatetik över hela landet, har bidragit till en högre etisk standard hos Sveriges advokater, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg i pressmeddelandet.

Relaterade Artiklar