”Hög arbetsbelastning kan vara en förklaring”

”Hög arbetsbelastning kan vara en förklaring” Illustrationsbild
Foto: Janerik Henriksson / TT Illustrationsbild Foto: Janerik Henriksson / TT

”Ovanligt hög andel av juristerna svarar att arbetet påverkat hälsan negativt”, konstaterar Per Lindberg, forskare i arbetshälsovetenskap vid högskolan i Gävle.

I Legally yours undersökning Juristbarometern framgår att 38 procent av juristerna upplever att deras hälsa påverkats negativt av arbetet.
Bland manliga jurister är det 28 procent vars hälsa har påverkats av arbetet. Bland kvinnor är motsvarande andel 46 procent.
– Spontant låter 46 procent som en hög andel av kvinnorna, säger Per Lindberg, forskare i arbetshälsovetenskap vid högskolan i Gävle.

”Förklaringsmodellen har varit att män i högre grad biter ihop. ”

– Frågar man män och kvinnor om hur deras hälsa är så är det generellt fler kvinnor som rapporterar att de har dålig hälsa. Det är också fler kvinnor som sjukskriver sig men det innebär inte att man vet att de är sjukare än män. Det tycks vara så att kvinnor har en större benägenhet för att ge uttryck för sämre hälsa. Forskning tyder på att när män rapporterar sin hälsa som dålig så är den också ganska dålig. Förklaringsmodellen har varit att män i högre grad biter ihop.
Att andelen som upplevt besvär är extra hög bland biträdande jurister – 50 procent – är inte förvånande i sig, menar Per Lindberg
– Att det i det fallet beror på en väldigt hög arbetsbelastning låter som en möjlig förklaring.

Relaterade Artiklar