”Hela branschen har fått en tankeställare”

”Hela branschen har fått en tankeställare” Foto: Roschier Foto: Roschier

Roschiers MP Fredrik Rydin: Klienternas behov har blivit mer sofistikerade – så har rådgivarens roll förändrats.

Hur bedömer ni att konjunkturen utvecklas under det närmaste halvåret?
– Den svenska ekonomin är fortsatt stark, men vår bedömning är att konjunkturen når sin topp i år och att tillväxten stabiliseras eller avmattas något.

Vilken är den intressantaste transaktion ni arbetat med under året?
– Vi har haft många intressanta uppdrag under året. Under våren företrädde vi PayPal i avtalet om att köpa iZettle för 19 miljarder.
– Vi har också agerat rådgivare åt Atlas Copco vid avknoppningen av Epiroc Aktiebolag, utdelningen av Epirocs aktier till aktieägarna i Atlas Copco, samt vid noteringen av Epiroc på Nasdaq Stockholm.

”Kraven på att behärska specialistområden har vuxit”

Behöver ni förändra personalstyrkan den närmaste tiden?
– Roschier har haft en snabb tillväxt under de senaste åren, även sett till antalet medarbetare. Vi ser inga större behov av att förändra vår nuvarande personalstyrka och fortsätter att rekrytera nya medarbetare löpande.
Vad ser du som de största utmaningarna för byrån?
– Jakten på talangerna kommer fortsättningsvis att vara en av de viktiga frågorna för oss.

I vilken mån har kraven från klienterna förändrats?
– Klienternas behov har blivit mer sofistikerade och uppdragen mer komplexa. Rådgivarna har en starkare strategisk roll än tidigare, vilket förutsätter mångsidig branschkännedom och god projektledning. Vi ser att kraven på att behärska specialistområden som till exempel konkurrensrätt, arbetsrätt eller immaterialrätt, har vuxit.
– Att kunna erbjuda klienterna all väsentlig rådgivning i komplexa sammanhang på ett lättbegripligt och effektivt sätt kommer att ligga i fokus hos byråerna i konkurrensen om klienterna.

”Klienterna kommer att ställa större krav på byråerna när det gäller jämställdhet, likabehandling och mångfald”

Vilka förändringar tror ni att #MeToo kommer att innebära för advokatbranschen?
– Metoo har gett hela branschen en tankeställare och en bra grund för fortsatta diskussioner kring hur vi konkret åstadkommer en god, jämställd och trygg arbetsmiljö, där alla respekterar varandra.
– Vi tror att klienterna kommer att ställa större krav på byråerna när det gäller jämställdhet, likabehandling och mångfald, och att byråerna kommer att lägga mer kraft och resurser på utbildning kring dessa frågor för att kunna attrahera och behålla de bästa medarbetarna.

Relaterade Artiklar