HD:s kritik mot nya vapenlagen: Bristande beredning

HD:s kritik mot nya vapenlagen: Bristande beredning Illustrationsbild
Foto: Andreas Hillergren / TT / Illustrationsbild Foto: Andreas Hillergren / TT /

Den kritiserade nya vapenlagen gäller, enligt ett avgörande från Högsta domstolen.

Högsta domstolen har kommit med ett avgörande i ett mål som gäller ifall ett vapenbrott är att räkna som grovt eller av normalgraden.
En man hade enligt åtalet en omgjord skarpladdad startrevolver i ett fordon på allmän plats. Han dömdes av tingsrätt och hovrätt för grovt vapenbrott. Domstolarna tillämpade de nya bestämmelserna om höjda straff och bestämde straffet till två års fängelse.
Högsta domstolen kom fram till att beredningen av förslaget till skärpta straff varit bristfällig.

”Högsta domstolen kom fram till att beredningen av förslaget till skärpta straff varit bristfällig.”

Remisstiden hade varit alltför kort och det saknades motivering för detta. Men bristerna var inte så allvarliga att de nya reglerna inte skulle tillämpas, skriver domstolen i ett pressmeddelande.
HD kom fram till att vapenbrottet var grovt och satte straffet enligt de nya reglerna till fängelse i två år.
Lagen har tidigare fått hård kritik, bland annat av Lagrådet.

Relaterade Artiklar