HD avvaktar advokatbyråmålet innan beslut tas om kulturprofilen

HD avvaktar advokatbyråmålet innan beslut tas om kulturprofilen Kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Arkivild
Foto: Jonas Ekströmer / TT Kulturprofilen Jean-Claude Arnault. Arkivild Foto: Jonas Ekströmer / TT

Högsta domstolen skjuter på beslutet om prövningstillstånd i målet mot ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault.

Den Svenska Akademien närstående Jean-Claude Arnault, som i Svea hovrätt dömdes till fängelse för två våldtäkter, har överklagat domen till Högsta domstolen. Efter att hovrättens huvudförhandling hade avslutats lämnade han in ny bevisning som han menar att rätten inte kan ha tagit i beaktande eftersom domen så pass kort tid därefter.
Nu beslutar Högsta domstolen att beslutet om målet ska få prövningstillstånd skjuts upp i avvaktan på att ett annat mål avgörs. Det är målet med en jurist som dömts för våldtäkt på en kollega.

”Även då hade den tilltalade efter avslutad huvudförhandling – men innan dom meddelats – åberopat ny bevisning”

I ett pressmeddelande skriver Högsta domstolen:
”Även då hade den tilltalade efter avslutad huvudförhandling – men innan dom meddelats – åberopat ny bevisning. Hovrätten har i det fallet beslutat att den nya bevisningen kunde prövas vid en fortsatt huvudförhandling då det inte hade kommit fram någon omständighet som gjorde att domarna var jäviga.”
Nu beslutar HD alltså att beslutet om prövningstillstånd i Arnaultmålet får vänta tills det andra målet är avgjort. Förhandlingen är planerad till andra halvan av mars.

Relaterade Artiklar