Hårdare konkurrens om brottmål : “Utveckling åt amerikanskt håll”

Hårdare konkurrens om brottmål : “Utveckling åt amerikanskt håll” Foto: Jessica Hanlon Hugmark Foto: Jessica Hanlon Hugmark

Defens är första advokatbyrån med egen app. “Jag är övertygad om att alla kommer ha det om 10 år – då är det ett värde att vara först ut”, säger Anton Strand.

Som första advokatbyrå i Sverige har brottmålsbyrån Defens släppt en egen app. ”En hemsida utflyttad i appmiljö”, säger Anton Strand som driver byrån tillsammans med Gustaf Ljungström.
– Det här är ett sätt att krympa avståndet till klienterna. På sikt tror jag att det kommer att öka inflödet och bidra till att skapa långsiktiga klientrelationer, säger han.
– Dels kan man enkelt klicka sig fram till våra medarbetare och direkt få oss i luren eller mejlen. På det här sättet kan vi också öka medvetandegraden hos klienten. I många fall kan det gå lång tid mellan uppdragen åt en klient. Det finns en risk att de tappar bort namnet på sin advokat. Vi gör bedömningen att den risken minskar om de har appen i sin mobil.
– Vi har också gjort en särskild krypteringskod så att klienterna kan kommunicera med oss. När det gäller väldigt känsliga uppgifter kommer jag även i framtiden föredra att prata i enrum, men den information som man i dagsläget gärna mejlar eller messar kan ersättas av chatten. Det är en betydligt säkrare miljö.
En annan funktion är en rättskarta med samtliga domstolar och polisstationer i Stockholms län utsatta.
– Sedan publicerar vi löpande nyheter om byrån. Allt från debattartiklar vi skrivit till bilder från renoveringen av vårt kontor. Vi märker att det finns ett visst intresse att följa byrån, nu kan man göra det via appen i stället för Facebook.

”Inflödet av fria förordnanden har minskat, på så sätt har marknadsklimatet ändrats”

Totalt har Defens investerat cirka 50 000 kronor i projektet.
– Jag är övertygad om att alla byråer kommer ha en app om 10 år. Och då är det ett värde att vara först ut.

Anser ni att det finns ett marknadsföringsvärde?
– Det vet vi inte än. Men det är sekundärt till att vi ville skapa en plattform och kommunikationskanal.


Är marknadsföring viktigare för brottmålsbyråer i dag än vad det var för 5-10 år sedan?

– Ja och det har flera orsaker. Polisens omorganisation har gjort att det utreds klart färre brott, det är färre förhandlingar i Stockholms läns domstolar, och säkert över hela Sverige. Sedan har antalet personer i Stockholms län som vill arbeta med brottmål ökat markant
– Dessutom har domstolarna infört listor som innebär att personalen på domstolarna inte längre är fria att ringa de advokatbyråer som är specialiserade på brottmål. Istället följer man en lista. För de som skriver upp sig på listan finns egentligen inga kvalifikationskrav, utan det rings i turordning. Det gör att de advokater som sedan länge specialiserat sig på brottmål bara blir namn i mängden. Inflödet av fria förordnanden har minskat, på så sätt har marknadsklimatet ändrats. Det är färre uppdrag helt enkelt. Men för oss är det inget krisläge. De advokater som jobbar på byrån och har varit verksamma lite längre tid är så pass etablerade.

”Vi kan se att vi bland advokater i Stockholm har en utveckling åt det amerikanska hållet. Radioreklam och annonser på Flashback förekommer.”

Hur ser utmaningen ut när man ska marknadsföra en brottmålsbyrå?
– Vi kan se att vi bland advokater i Stockholm har en utveckling åt det amerikanska hållet. Radioreklam och annonser på Flashback förekommer. Det ger säkert en klientavkastning på kort sikt, men själv är jag tveksam. Defens är en advokatbyrå som jag vill ska byggas av en långsiktig trovärdighet. Då måste man vara lite försiktig i vilka sammanhang man figurerar i.
– Vi företräder inte enbart personer som har kriminell belastning, utan människor från alla socialgrupper som poliser och personer inom rättskedjan. Vårt klientsegment skulle inte uppskatta en profilering som innebär att man riktar in sig på radiokanaler för hårdrock eller personer som är i omedelbar knipa. Jag hoppas att vi inte ska få en annonskultur som är lika vulgär som i USA, men jag tycker att man kan se sådana tendenser. Vi kommer alltid ha en mer moderat inställning.

”Peter Althin är en mästerlig advokat. Kanske den bäste Sverige någonsin haft.”

Anton Strand jobbade några år som åklagare innan han 2007 blev biträdande jurist hos Peter Althin.
– Jag trivdes som åklagare och hade kunnat tänka mig att stanna några år till. Det finns något tryggt att jobba i en statlig myndighet men det är samtidigt väldigt tungrott. På den privata sidan har man en större frihet i sin yrkesroll. Men när det blev en lucka hos Althin kunde jag inte tacka nej. Han var något av en idol sedan mina tidiga studentår.
Som Althins biträdande jurist jobbade Anton Strand bland annat med det omfattande Pirate Bay-målet.
– Peter Althin är en mästerlig advokat. Kanske den bäste Sverige någonsin haft. Han hade precis rätt avvägning. Samtidigt som man står på klientens sida måste man också på ett naturligt sätt stå upp för rättssamhällets pondus. Samtidigt som klienten känner att han eller hon har ett fullgott stöd så måste advokaten ha domarens öron. Där låg Peter perfekt i balansen, kombinerat med att han i förhörssituationer är den bästa advokat som någonsin jobbat i Sverige.

”När en domare säger att straffvärdet är 24 år och en annan domare, i rummet bredvid, säger att det är klart högre så har vi ett ganska otäckt system.”

Under tiden hos Althin började Anton Strand företräda Helge Fossmo, numer Iversen, som hade dömts till livstids fängelse för anstiftan till mordet i Knutby 2004. I oktober nekades Fossmo för andra gången att få sitt straff tidsbestämt.
– Örebro tingsrätt anser att straffvärdet är högre än de 24 år han ansökt om. Det märkliga är att tingsrätten tre år tidigare gjorde bedömningen att det låg på precis 24 år. Så här är vi inne på processadvokater ibland kan känna, ”har man tur med domare idag eller har man otur”.
Anton Strand och hans klient har begärt muntlig förhandling i Göta hovrätt.
– Vi har extra tilläggsfrågor. Men jag har fått vissa indikationer på att de inte är intresserade av att ha det. Vi får se. Vi har viss skriftväxling kvar.
– Att föra institutet livstidsprövningar från den politiska makten det var helt klart ett steg i rätt riktning. Det har blivit mer förutsebart och mer rättssäkert sedan man fört in det i domstolsvärlden.
– Men enhetlig rättstillämpning är det viktigaste av allt för förtroendet för rättsväsendet. Det ska inte vara en tombola. Men när en domare på Örebro tingsrätt säger att straffvärdet är 24 år och en annan domare, i rummet bredvid, säger att det är klart högre så har vi ett ganska otäckt system. Särskilt för de klienter som avtjänar fängelsestraff på livstid. Frågan om när de ska få komma ut upptar en väldigt stor tid av deras medvetande.

”Så långt som möjligt borde livstid ersättas med längre fängelsestraff”

Föredrar du högre tak för tidsbestämda straff?
– Livstidsstraffet är ett institut som fascinerar mig. Jag skriver en bok om livstidsstraffet som företeelse, vad det gör med människor. Vi får se om den någonsin blir klar, jag sitter i domstolen för mycket för att hinna skriva regelbundet. Jag har genomfört flera djupintervjuer med livstidsdömda. Senast var jag i kontakt med Kaj Linna som lovat ställa upp i projektet. Det som går igen är det här osäkerhetsmomentet. Att man inte vet hur länge man ska vara inlåst är en väldigt stor del av straffet, och det är inte så lagstiftaren har tänkt utan strafflängden ska återspegla gärningens straffvärde.
– Så långt som möjligt borde livstid ersättas med längre fängelsestraff. Det är bättre ur ett humant perspektiv, för den som man ändå tänker ska återanpassas till samhället.

Relaterade Artiklar