Han tar över Centrum för rättvisa

Fredrik Bergman har utsetts till ny chef för Centrum för rättvisa.

Fredrik Bergman har sedan våren 2016 varit anställd som stiftelsens chefsjurist. I den egenskapen har han varit ansvarig för stiftelsens rättsprocesser. Sedan november 2017 har Fredrik varit tillförordnad chef för verksamheten.


– Fredrik har en gedigen juridisk bakgrund och ett starkt engagemang för individens rätt. Under tiden som chefsjurist har han lett stiftelsens rättsprocesser på ett mycket framgångsrikt sätt. Det är en logisk rekrytering som stärker Centrum för rättvisa som organisation, säger stiftelsens ordförande Tomas Nicolin i ett pressmeddelande.

”I tider av ökande polarisering och oro kommer grundläggande rättigheter och rättsstatens principer lätt på undantag.”

– Centrum för rättvisa har under sina första femton år etablerat sig som en ledande aktör för individens fri- och rättigheter, och organisationer som vår behövs mer än någonsin. I tider av ökande polarisering och oro kommer grundläggande rättigheter och rättsstatens principer lätt på undantag. Centrum för rättvisa ska fortsätta att vara en stark röst för individens rätt i samhället, säger Fredrik Bergman.

Fredrik Bergman har en bakgrund som hovrättsassessor från Svea hovrätt. Han har en juristexamen från Uppsala universitet och gjorde sin tingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt. Han har även en masterexamen i konstitutionell rätt från Harvard Law School i USA.

Relaterade Artiklar