Haddad (L): Förbereder nytt förslag om villkorlig frigivning

Haddad (L): Förbereder nytt förslag om villkorlig frigivning Foto: Christine Olsson / TT Foto: Christine Olsson / TT

Vilken rättspolitisk reform anser du är mest nödvändig just nu?
– Det viktigaste just nu är att polisreformen justeras, säger Roger Haddad.
– Tvärtemot riksdagens beslut har vi färre poliser och färre i yttre tjänst. Orsaken är att regeringen underfinansierat den från början, samtidigt har vi allt färre poliser på grund av att många slutat i förtid. Konsekvensen blir sämre polisiär närvaro, en pressad poliskår som inte klarar av att störa ut och ingripa mot de kriminella som på flera platser i vårt land tagit över stadsdelar. När de kriminella tar över drabbas allmänheten i form av otrygghet, att man inte vågar gå ut eller med risk att utsättas för våld och skjutningar.

Vilka insatser är mest angelägna för att stoppa situationen med skjutningar i till exempel Malmö?
– Liberalerna avsätter resurser för 5 000 fler poliser och 2000 lokala ordningsvakter, trygghetsvakter som ska arbeta för ökad trygghet och inte minst brottsförebyggande – det arbetet hinner polisen inte alls med idag.
– Vi vill också få ut fler områdespoliser och skärpa lagen för handgranater. Det är en fråga vi var först med att lyfta sommaren 2015 med krav på höjda straff men också att det ska klassas som vapen. Dessutom avsätter vi 100 miljoner mer än regeringen på tullen, särskilt för att komma åt de illegala vapen som särskilt drabbat södra Sverige. Enligt polisen är denna åtgärd avgörande för att stoppa skjutningarna. Vi kräver också skärpta straff för unga lagöverträdare. Många av de som begår allvarliga brott är under 20 år och får en straffrabatt som vi vill slopa.

”Dagens regler är allt för generösa. Det ger helt fel signal att en dömd person automatiskt kan komma ut snabbare.”

Bör regelverket för villkorlig frigivning ändras?
– Ja, Liberalerna kommer inför Landsmötet i november att presentera ett mer konkret förslag, men dagens regler är allt för generösa. Det ger helt fel signal att en dömd person automatiskt kan komma ut snabbare.

Bör nämndemannasystemet ändras?
– Ja. Sedan tidigare har vi ett landsmötesbeslut på att vi vill slopa nämndemännen i högre instans. Inför Landsmötet har jag lagt ett förslag att helt avpolitisera antagningen till uppdraget som nämndeman. Istället vill vi hitta en annan organisation eller myndighet som är bättre på att hantera rekryteringen.

Tycker du att domstolarna i regel dömer ut för milda – eller för hårda – straff vid grova brott?
– För milda, i synnerhet när det gäller påföljder för unga kriminella som begått väldigt allvarliga brott. Vi vill se en total översyn av straffsystemet här. Vi har också öppnat upp att livstid även ska kunna utdömas även om en person är under 21 år men fyllt 18.

Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson anser att regeringen bör arbeta mer för att marknadsföra Sveriges ställning som centrum för skiljeförfaranden utomlands. Vad tycker du om det?
– Vi har inget emot ett ökat internationellt engagemang utomlands, detta kan vara ett sätt.

Relaterade Artiklar