GDA:s MP om vårens jättetransaktion: ”Mycket krävande och komplex”

GDA:s MP om vårens jättetransaktion: ”Mycket krävande och komplex” Foto: Gernandt Danielsson Foto: Gernandt Danielsson

Hur bedömer ni att konjunkturen utvecklas under det närmaste halvåret?

– Konjunkturen har varit väldigt bra under en lång tid och vi bedömer att den kommer fortsätta att vara mycket bra under det närmaste halvåret också. Vi tror inte att valresultatet kommer att påverka konjunkturen, säger Manfred Löfvenhaft.

Beskriv den största/intressantaste transaktion eller annat uppdrag som ni arbetat med under året.

– Det har varit fortsatt intensivt för våra transaktionsgrupper med flera stora och komplexa affärer.
– Den kanske mest uppmärksammade affären var försäljningen av svenska iZettle till amerikanska PayPal. Vi arbetade med iZettle under förberedelserna för en börsnotering och känner bolaget sen tidigare. När PayPal presenterade sitt bud på bolaget fick vi även förtroendet att hjälpa iZettle och dess ägare med försäljningen av hela bolaget för 2,2 miljarder dollar. Det var en väldigt krävande och komplex affär som genomfördes på kort tid och parallellt med den planerade börsnoteringen.

”En utmaning att behålla unga jurister längre i branschen”

Behöver ni förändra personalstyrkan den närmaste tiden?

– Ja, vi behöver förstärka med fler jurister och andra medarbetare för att möta en kraftigt ökad efterfrågan på våra tjänster.

Vad ser du som de största utmaningarna för byrån?

– Rekryteringen av nya medarbetare är den särklassigt största utmaningen. Advokatbranschen som sådan har också en utmaning att behålla unga jurister längre i branschen.

I vilken mån har kraven från klienterna förändrats?

– Klienterna är ofta mycket insatta och kunniga. Kraven på rådgivningen blir därför höga. I ännu högre grad än tidigare krävs nästan alltid numera, förutom juridisk kunskap, även djup kunskap om företaget och den bransch företaget jobbar i för att kunna lämna relevant rådgivning.

”Diskriminerande och kränkande beteenden kommer att genomlysas på ett bättre sätt”

Vilka förändringar tror ni att #MeToo kommer att innebära för advokatbranschen?

– MeToo har på ett positivt sätt ökat medvetenheten om problem även utanför det ursprungliga uppropet. Diskriminerande och kränkande beteenden kommer att genomlysas på ett bättre sätt och därigenom inte accepteras. Mycket positivt.

Relaterade Artiklar