Förundersökning om mord från 2001 öppnas: ”Frågor inte klarlagda”

Förundersökning om mord från 2001 öppnas: ”Frågor inte klarlagda” Foto: Maja Suslin / TT / Foto: Maja Suslin / TT /

Åklagaren Marianne Ny återupptar förundersökningen: “Det finns ett antal utredningsåtgärder, framförallt av kriminalteknisk natur,som aldrig vidtogs”.

Förundersökningen om mordet på en 11-årig pojke i Hovsjö i Södertälje 2001 återupptas, meddelar åklagarmyndigheten.
En 12-årig-pojke pekades ut som skyldig till mordet. På senare år har förhörsmetoderna i fallet ifrågasatts, något som bland annat belysts i en serie artiklar i Dagens Nyheter.Som en följd beslutades det i september 2017 att en åklagare skulle gå igenom handlingarna i det 16 år gamla ärendet. En månad senare kom åklagare fram till att förundersökningen inte skulle öppnas på nytt, något som nu har överprövats av Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg.

”Vissa förhör var mycket långa och innehöll många repetitiva frågor”

Efter att ha gått igenom den mycket omfattande förundersökningen från 2001 kan vi konstatera att det finns ett antal utredningsåtgärder, framförallt av kriminalteknisk natur, som aldrig vidtogs och att det därmed finns vissa frågor som inte är klarlagda. Vår bedömning är därför att det finns skäl att vidta ytterligare åtgärder. För att kunna göra det behöver förundersökningen återupptas, säger överåklagare Marianne Ny i ett pressmeddelande.
De utredningsåtgärder som nu är aktuella är bland annat förhör med olika inblandade personer samt att med dagens mer förfinade metoder genomföra nya analyser av spår för att söka efter DNA och fingeravtryck.
– När det gäller barnförhören kan vi konstatera att metoderna för hur barnförhör genomförs har utvecklats fram till i dag. En viktig skillnad är att vissa förhör var mycket långa och innehöll många repetitiva frågor. Förhören med det barn som blev intressant i utredningen ger inte något tydligt svar på vad som hände och vissa uppgifter som lämnas är uppenbart felaktiga, säger Marianne Ny.

Relaterade Artiklar