Förslaget: Ge poliser en snabbfil till juristlinjen

Förslaget:  Ge poliser en snabbfil till juristlinjen Illustrationsbild. TT Illustrationsbild. TT

Över 200 platser på juristlinjen bör reserveras för personer med fem års erfarenhet av polisyrket, anser riksdagsledamoten Robert Stenkvist (SD).

I dag består juristkåren i dag till stor del av personer som inlett juridikstudierna kort tid efter gymnasiet. Därför bör ett antal platser på juristlinjen reserveras för personer med fem års erfarenhet av polisyrket, anser riksdagsledamoten Robert Stenkvist (SD).
I sin motion konstaterar han att över 800 yrkesverksamma poliser under 2015 lämnade sina tjänster.
” Ett yrkesområde som är närliggande och som poliser har relevanta kunskaper för är juridiken. Samtidigt består juristkåren i dag till stor del av personer som påbörjar juristprogrammet tidigt, direkt efter gymnasiet eller med ett par år emellan. En typ av mångfald som skulle vara juristerna som yrkeskår till gagn, är en bredare personlig erfarenhet av både rättsväsendet och samhället i stort, speciellt för de studenter som efter examen fortsätter på domarbanan”, skriver Stenkvist i motionen.

”Antalet platser bör uppgå till 200-250 och fördelas på landets olika lärosäten”
Förslaget:  Ge poliser en snabbfil till juristlinjen

Robert Stenkvist föreslår att personer med 5 års erfarenhet av polisyrket ska få ett påslag på 0,25 i meritvärde på högskoleprovet och ett ”rimligt men betydelsefullt påslag på slutbetyget från gymnasiet”:
”Antalet platser bör uppgå till 200- 250 och fördelas på landets olika lärosäten”, skriver Stenkvist som också föreslår att yrkesaktiva poliser skall beviljas tjänstledighet under studieperioden.

Relaterade Artiklar