Förslag: ”Besökare ska kunna utvisas från rättssalen”

Förslag: ”Besökare ska kunna utvisas från rättssalen” Justitieminister Morgan Johansson (S) och statsminister Stefan Löfven (S) genomför en trygghetsvandring i Halmstad. Arkivbild. 
Foto: Anders Andersson Justitieminister Morgan Johansson (S) och statsminister Stefan Löfven (S) genomför en trygghetsvandring i Halmstad. Arkivbild. Foto: Anders Andersson

Regeringen har lämnat över sin proposition om säkrare domstolar.

Propositionen syfte är att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Förslagen:
Rädda och utsatta brottsoffer och vittnen ska få större möjlighet att delta genom videokonferens.

Åhörare ska kunna hänvisas till en sidosal på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl.

En part eller åhörare som utsätter en förhörsperson för påtryckningar ska kunna utvisas från rättssalen under ett förhör eller andra delar av ett sammanträde. En åhörare ska också i vissa fall kunna avvisas helt från domstolens lokaler.

”Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad”

Förbudet mot att fotografera i rättssalen ska utvidgas så att det även gäller fotografering in i rättssalen och straffskalan för brott mot förbudet ska skärpas.

Elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden ska få en starkare roll och bättre förutsättningar att agera mot störningar.

Säkerhetskontrollen ska bli effektivare genom att fler personer ska omfattas av den. Giltighetstiden för kontrollen förlängs dessutom till sex månader.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Relaterade Artiklar