Förslag: Avsluta utredningar redan på brottsplatsen

Förslag: Avsluta utredningar redan på brottsplatsen  
Foto: Johan Nilsson / TT Foto: Johan Nilsson / TT

Utredaren Stefan Strömberg – som bland annat varit rikspolischef och lagman vid Stockholms tingsrätt – har fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå åtgärder som leder till en snabbare lagföring av brott.
Strömberg har nu presenterat den första delen av sitt uppdrag. I ett första steg gör han bedömningen att utredningstiderna kan halveras. Han föreslår att snabbförfarandet inleds i norra Stockholm redan under hösten 2017.

”De brottstyper som omfattas står för ungefär hälften av det totala antalet brott som prövas i domstol. ”

De brottstyper som omfattas av projektet – till exempel stöld, narkotikabrott och brott mot knivlagen – står för ungefär hälften av det totala antalet brott som prövas i domstol. I dag är den genomsnittliga lagföringstiden 22 veckor för dessa typer av brott.
Utredaren har identifierat flera åtgärder som ska korta lagföringstiderna:
• Genom att i högre omfattning fokusera på direkta utredningsåtgärder i ska polisen kunna avsluta brottsutredningar omedelbart på brottsplatsen.
• Ett nytt delgivningssätt ska ge snabbare delgivningar, som även möjliggör att misstänkta redan på brottsplatsen ska kunna få en tid för huvudförhandling i domstol.

– Jag välkomnar utredarens förslag om ett försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål. Det är viktigt att brottslighet möts av en snabb och tydlig reaktion från rättsväsendet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.
Utredaren föreslår att försöksprojektet med ett snabbförfarande inleds under hösten 2017 för att sedan byggas ut i två ytterligare steg under våren 2018 och i början av 2019. Förslaget skickas nu på remiss.

”Det är viktigt att brottslighet möts av en snabb och tydlig reaktion från rättsväsendet”

– Jag välkomnar utredarens förslag om ett försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål. Det är viktigt att brottslighet möts av en snabb och tydlig reaktion från rättsväsendet, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.
Utredaren föreslår att försöksprojektet med ett snabbförfarande inleds under hösten 2017 för att sedan byggas ut i två ytterligare steg under våren 2018 och i början av 2019. Förslaget skickas nu på remiss.

Relaterade Artiklar