Forskare: AI gör det lättare att växa för nya aktörer

Forskare: AI gör det lättare att växa för nya aktörer Illustrationsbild. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / TT Illustrationsbild. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / TT

Konkurrensverket har låtit Chalmers-forskaren Christian Sandström undersöka i vilken utsträckning digitala lösningar används inom marknaden för juridiska tjänster.
I rapporten – som är baserad på ett femtiotal intervjuer med företrädare för branschen – delar han upp digitaliseringen av juridiken i tre olika steg.
I steg ett har moderna arbetsverktyg introducerats och information som tidigare fanns i tryckt format finns nu digitalt.
I steg två har mallhantering och produktion av juridiska dokument automatiserats. Med hjälp av ny programvara har man skapat väsentligt högre produktivitet.
I det tredje steget introduceras Artificiell Intelligens (AI) där tekniken blir alltmer intelligent och både kan analysera stora mängder material samt dra egna slutsatser.
Christian Sandström menar i rapporten att den svenska marknaden för juridiska tjänster redan passerat steg ett och nu befinner sig i en stark tillväxt i steg två.

”Det blir lättare för nya byråer att ta sig in på marknaden för exempelvis M&A och för de befintliga mindre byråerna att växa sig större.”

Intelligenta AI-system används redan flitigt inom den internationella byråbranschen – men den största delen av den svenska marknaden befinner sig fortfarande i någon form av utvärderingsfas, menar forskaren.
Men flera större svenska advokatbyråer har indikerat att de tänker implementera AI-system under 2018. I ett längre perspektiv än så ser Christian Sandström stora möjligheter för mindre byråer att – med hjälp av AI-teknik – ta på sig större och mer dataintensiva uppdrag. Något som kan bidra till att det blir lättare för nya byråer att ta sig in på marknaden för exempelvis M&A och för de befintliga mindre byråerna att växa sig större, konstaterar han i rapporten.

Rapporten finns i sin helhet på http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/uppdragsforskning/forsk_rapport_2017-4.pdf

Relaterade Artiklar