Fondias vd: ”Det ligger inte i juristens natur att sälja”

I samband med presentationen av undersökningen Nordiska klientbarometern 2018 så intervjuades Niclas Gottlieb, vd för Fondia i Sverige, av Legally yours chefredaktör Peter Johansson.

På kort tid har Fondia – som är börsnoterade i Finland – etablerat sig även på den svenska marknaden. Niclas Gottlieb menade att traditionella advokatbyråer har stora utmaningar framför sig när kundernas krav förändras:
– Den traditionella delägarstrukturen på advokatbyråerna sätter hinder i vägen. De har en lönsam affärsmodell och trivs bra som det är. Men för att möta framtida krav måste investeringar göras. Många delägare har bara ett begränsat tidsperspektiv på sitt ägande, därför vill de hellre ha utdelning här och nu, konstaterade Niclas Gottlieb.

”Det ligger inte i juristens natur att sälja”

– På så sätt riskerar man att revisionsbyråerna eller andra aktörer – som vi i Fondia eller Avtal24, eller någon tech-startup från Silicon Valley – tar tag i utvecklingen och driver den.
Niclas Gottlieb ansåg vidare att försäljning inte värderas tillräckligt högt i advokatbranschen.
– Det ligger inte i juristens natur att sälja, många tycker tvärtom att det är fult. För att nå en förändring måste man börja med att anpassa juristlinjen och göra den mer fokuserad på försäljning och affärsutveckling. Vikten av sådan kompetens blir allt större när marknaden förändras. Framöver kommer juristens roll i affärsprocessen att bli helt annorlunda. Det kommer att krävas mer kompetens – fler hattar, så att säga, än den renodlade juristhatten.

Vill du ha mer information om Nordiska klientbarometern 2018 maila info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar