Fondia om förvärvet: ”Ett stort kliv för oss”

Fondia om förvärvet: ”Ett stort kliv för oss” Foto: Fondia Foto: Fondia

Fondia stärker greppet i Sverige ¬- köper affärsjuridikbyrån Jansson & Norin.

Börsnoterade finska juristbyrån Fondia fortsätter att förstärka sin etablering i Sverige. Bolaget köper nu juristbyrån Jansson & Norin. Köpeskillingen är 23 miljoner kronor. Och utgörs av både kontanter och aktier i det noterade finska moderbolaget.
Efter sammanslagningen har Fondia nu ett trettiotal medarbetare i Stockholm och Göteborg.
– Det här är en sällsynt bra matchning mellan två bolag som vilar på i princip samma värdegrund. Detta förvärv är ett bevis på att värdet av långsiktigt företagsbyggande med ett starkt ägande faktiskt slår suboptimerande partnerstrukturer, och säger något om vilka möjligheter som öppnar sig för de aktörer som inte behöver iaktta advokatsamfundets krav på ägarstruktur, säger Johan Norin, majoritetsägare till Jansson & Norin, i ett pressmeddelande.

”Det här är en sällsynt bra matchning”
Fondia om förvärvet: ”Ett stort kliv för oss”

Norin kommer att stanna kvar i verksamheten som sälj- och marknadschef för Fondia i Sverige.
– På ett sätt känns som att vi redan har varit partners sedan länge. Vår företagskultur är delad och värderingarna hos J&N är samma som hos oss. Att de dessutom gått i bräschen för branschen gjorde beslutet enkelt för oss, som strävar efter att utveckla och tillgängliggöra affärsjuridiken i hela Norden, säger Niclas Gottlieb, VD på Fondia i Sverige.

Kan vi förvänta oss fler förvärv av er under det kommande året?
– Jag vill inte uttala mig om det i dagsläget, utan just nu fokuserar vi på samgåendet med Jansson & Norin. Det finns otroligt stora synergier för båda parter. Vi tar i och med detta förvärv ett stort kliv till nästa nivå och därifrån ska vi jobba vidare mot att bli en av de större aktörerna inom affärsjuridik i Sverige, säger Niclas Gottlieb.

”Branschen måste förändras, moderniseras och kundanpassas”

Är din uppfattning att advokatbyråer borde gå samman i större omfattning än vad som hittills skett?
– Min uppfattning är att branschen måste förändras, moderniseras och kundanpassas. Det kan i vissa fall betyda sammanslagningar och i andra fall nya affärsmodeller eller digitalisering. Men att fortsätta att inte göra någonting kommer inte driva branschen framåt.

Relaterade Artiklar