Fler än var tredje jurist: ”Vi jobbar för mycket”

Fler än var tredje jurist: ”Vi jobbar för mycket” Illustrationsbild. Foto: Pawel Flato/SCANPIX
Illustrationsbild. Foto: Pawel Flato/SCANPIX

I samband med undersökningen Juristbarometern frågade vi hur de deltagande juristerna ser på sin arbetsbelastning.

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 – som besvarats av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier – så frågade vi om deltagarna anser att de arbetar ”för mycket”, ”tillräckligt” eller ”för lite”.

Mer än var tredje jurist – 38 procent – uppger att de jobbar för mycket.
Fler – 59 procent – anser att de jobbar ”tillräckligt”.
3 procent är sugna på mer omfattande arbetsuppgifter. De svarar att de arbetar ”för lite”.
Bland de manliga respondenterna är det 35 procent som anser att de jobbar för mycket. Motsvarande andel bland kvinnorna är 41 procent.

Känner du att du jobbar
För mycket 38 procent
tillräckligt 59 procent
för lite 3 procent

Manliga svarande
För mycket 35 Procent
Tillräckligt 62 procent
För lite 4 procent

Kvinnliga svarande
För mycket 41 procent
Tillräckligt 57 procent
För lite 3 procent

Källa: Juristbarometern

Vill du veta mer om Juristbarometern 2018? Mejla info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar